Advisor image OVB

Ján Balogh — Šaľa

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ján Balogh

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hlavná 8
927 01 Šaľa

Ján Balogh

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Hlavná 8
927 01 Šaľa

Kontaktujte OVB Šaľa


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :