Advisor image OVB

Ján Zvara — Zvolen

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ján Zvara

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nám. SNP 10
960 01 Zvolen

Ján Zvara

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nám. SNP 10
960 01 Zvolen

Kontaktujte OVB Zvolen


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :