Advisor image OVB

Jana Mikušová — Spišská Nová Ves

finančná expertka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Jana Mikušová

finančná expertka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves

Jana Mikušová

finančná expertka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves

Kontaktujte OVB Spišská Nová Ves


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :