Advisor image OVB

Jozef Zbončák — Čadca

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Jozef Zbončák

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Námestie Slobody 6
022 01 Čadca

Jozef Zbončák

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Námestie Slobody 6
022 01 Čadca

Kontaktujte OVB Čadca


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :