Advisor image OVB

Klaudia Kúdeľová — Zvolen

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Klaudia Kúdeľová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nádvorná 16
960 01 Zvolen

Klaudia Kúdeľová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nádvorná 16
960 01 Zvolen

Kontaktujte OVB Zvolen


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :