Klaudia Zuziková — Nitrianske Hrnčiarovce

generálna reprezentantka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Poskytujeme komplexné sprostredkovanie

Analýza, finančné riešenie a servis – to sú základné kamene našich služieb. Začíname analytickým rozhovorom, pri ktorom si vyhradíme dostatok času na to, aby sme vás spoznali: Aká je vaša finančná situácia? Máte už plány do budúcnosti? Aké sú vaše želania a ciele? Na základe toho vám ponúkneme finančné riešenie nastavené na vaše individuálne požiadavky. Aby sme vaše finančné plány mohli prispôsobovať vašim aktuálnym životným okolnostiam, pravidelne sa budeme stretávať na servisných rozhovoroch.

Kontaktovať

Klaudia Zuziková

generálna reprezentantka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Jelenecká 26
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Klaudia Zuziková

generálna reprezentantka pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Jelenecká 26
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Kontaktujte OVB Nitrianske Hrnčiarovce

Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :