Advisor image OVB

Marek Beníček — Bratislava

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Marek Beníček

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Račianska 96, areál Optimum
831 02 Bratislava

Marek Beníček

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Račianska 96, areál Optimum
831 02 Bratislava

Kontaktujte OVB Bratislava


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :