Advisor image OVB

Mgr. Marek Jurica — Banská Bystrica

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mgr. Marek Jurica

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Medený Hámor 6541/15
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Marek Jurica

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Medený Hámor 6541/15
974 01 Banská Bystrica

Kontaktujte OVB Banská Bystrica


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :