Advisor image OVB

Margita Gričová — Lipany

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Margita Gričová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Odbojárska 262/31
082 71 Lipany

Margita Gričová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Odbojárska 262/31
082 71 Lipany

Kontaktujte OVB Lipany


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :