Advisor image OVB

Mário Pecha — Skalica

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mário Pecha

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Potočná 14
90901 Skalica

Mário Pecha

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Potočná 14
90901 Skalica

Kontaktujte OVB Skalica


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :