Advisor image OVB

Martin Cintula — Skalica

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Martin Cintula

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Čulenova 1D
909 01 Skalica

Martin Cintula

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Čulenova 1D
909 01 Skalica

Kontaktujte OVB Skalica


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :