Advisor image OVB

Ing. Matej Rezničák — Košice

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Ing. Matej Rezničák

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Werferova 6
040 11 Košice

Ing. Matej Rezničák

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Werferova 6
040 11 Košice

Kontaktujte OVB Košice


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :