Advisor image OVB

Mgr. Jana Líšková — Martin

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mgr. Jana Líšková

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Ul. 29. augusta 10195/7A
036 01 Martin

Mgr. Jana Líšková

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Ul. 29. augusta 10195/7A
036 01 Martin

Kontaktujte OVB Martin


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :