Advisor image OVB

Mgr. Katarína Kuklová — Nitra

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Peniazom rozumieme

K rodinným právnikom či lekárom, ktorí slúžia svojim klientom z pokolenia na pokolenie, sme sa postupne zaradili aj my, privátni finanční sprostredkovatelia.
To je aj príbeh tímu OVB Stropkov s celoslovenskou pôsobnosťou. Na trhu sme od roku 2001 a profesionálne finančné služby poskytujeme už druhej generácii privátnej a firemnej časti našej klientely. Spolu so 181 spolupracovníkmi sme poradili a pomohli viac ako 14 700 klientom. Našou doménou je šírenie finančnej gramotnosti, komplexný prehľad o finančnom trhu, nezávislé poradenstvo na  základe detailnej analýzy prianí, potrieb a možností klienta, návrhy riešenia s orientáciou na prospech zákazníka či dlhodobá spolupráca a klientsky servis.  Pre spolupracovníkov OVB Stropkov je charakteristická dôvera, diskrétnosť, serióznosť a  odborná zdatnosť. Tú zvyšuje systém pravidelného firemného vzdelávania a podpora pracovníkov z centrály spoločnosti.

Sen a vízia realitou

Dlhoročná vízia poskytovania profesionálnych finančných služieb súvisí s adekvátnymi priestormi na stretávanie sa s klientmi, ale aj so spolupracovníkmi a obchodnými partnermi.

Biznis Centrum OVB Stropkov je dôkazom toho, ako sa sen stal realitou a v roku 2019 sme sa s radosťou nasťahovali do našich vlastných priestorov.

Okrem samostatných kancelárií spolupracovníkov disponuje biznis centrum aj originálnou a exkluzívnou konferenčnou miestnosťou s moderným vybavením pre školenia, porady či stretávanie sa spolupracovníkov so svojimi tímami.

K dispozícii je aj vstup s lobby a terasa, kuchynka či klientska miestnosť pre začínajúcich spolupracovníkov, ktorí ešte nemajú vlastnú kanceláriu.

Medzi naše projekty patrí okrem vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti aj pravidelný klientsky servis či výchova nových podnikateľov, ktorí pomáhajú klientom v oblasti finančných služieb.

Advisor image OVB

Mgr. Katarína Kuklová

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kmeťkova 5
949 01 Nitra

Mgr. Katarína Kuklová

okresná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kmeťkova 5
949 01 Nitra

Kontaktujte OVB Nitra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :