Advisor image OVB

Mgr. Martin Dudáš — Prešov

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mgr. Martin Dudáš

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Jánošíkova 5330/17
080 01 Prešov

Mgr. Martin Dudáš

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Jánošíkova 5330/17
080 01 Prešov

Kontaktujte OVB Prešov


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :