Advisor image OVB

Mgr. Rebeka Veselovská — Levice

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Mgr. Rebeka Veselovská

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Pri Podlužianke 3
934 01 Levice

Mgr. Rebeka Veselovská

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Pri Podlužianke 3
934 01 Levice

Kontaktujte OVB Levice


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :