Advisor image OVB

Michaela Soboličová — Modra

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Michaela Soboličová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Vajanského 71
900 01 Modra

Michaela Soboličová

obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Vajanského 71
900 01 Modra

Kontaktujte OVB Modra


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :