Advisor image OVB

Michal Cihlář — Martin

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Michal Cihlář

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

M. R. Štefánika 24
036 01 Martin

Michal Cihlář

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

M. R. Štefánika 24
036 01 Martin

Kontaktujte OVB Martin


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :