Advisor image OVB

Michal Strmiska — Bratislava

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Michal Strmiska

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Ružová dolina 8
821 09 Bratislava

Michal Strmiska

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Ružová dolina 8
821 09 Bratislava

Kontaktujte OVB Bratislava


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :