Milada Homolová — Levice

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Milada Homolová

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zd. Nejedlého č.1
934 01 Levice

Milada Homolová

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zd. Nejedlého č.1
934 01 Levice

Kontaktujte OVB Levice

Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :