Advisor image OVB

Milada Homoľová — Levice

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Milada Homoľová

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zd. Nejedlého č.1
934 01 Levice

Milada Homoľová

finančný expert pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Zd. Nejedlého č.1
934 01 Levice

Kontaktujte OVB Levice


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :