Advisor image OVB

Milan Michalec — Zlaté Moravce

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Milan Michalec

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Župná 46
953 01 Zlaté Moravce

Milan Michalec

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Župná 46
953 01 Zlaté Moravce

Kontaktujte OVB Zlaté Moravce


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :