Advisor image OVB

Milan Török — Bánovce n/Bebravou

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Milan Török

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nám. Ľ. Štúra 6/6
957 01 Bánovce n/Bebravou

Milan Török

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nám. Ľ. Štúra 6/6
957 01 Bánovce n/Bebravou

Kontaktujte OVB Bánovce n/Bebravou


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :