Peter Bosý — Sereď

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt

Peter Bosý

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Námestie Slobody 2892/5
926 01 Sereď

Peter Bosý

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Námestie Slobody 2892/5
926 01 Sereď

Kontaktujte OVB Sereď

Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :