Advisor image OVB

Roman Kurinec — Trnava

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Roman Kurinec

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Novomestská 1
917 01 Trnava

Roman Kurinec

okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Novomestská 1
917 01 Trnava

Kontaktujte OVB Trnava


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :