Advisor image OVB

Roman Markovič — Banská Bystrica

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Roman Markovič

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica

Roman Markovič

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Cesta na štadión 7
974 04 Banská Bystrica

Kontaktujte OVB Banská Bystrica


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :