Advisor image OVB

Štefan Kriak — Poprad

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Štefan Kriak

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Murgašova 90/5, Budova Abaton - 1. poschodie
058 01 Poprad

Štefan Kriak

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Murgašova 90/5, Budova Abaton - 1. poschodie
058 01 Poprad

Kontaktujte OVB Poprad


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :