Advisor image OVB

Tomáš Zaťko — Galanta

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Keď dokážete jasne položiť otázku, máte za sebou dve tretiny cesty k odpovedi.

Pre kvalitné finančné sprostredkovanie je dôležité, aby ste pochopili každý krok. Podrobne vám vysvetlím, prečo vám dané finančné riešenie odporúčam a do akej miery spĺňa vaše individuálne požiadavky.

Nadviazať kontakt
Advisor image OVB

Tomáš Zaťko

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kpt. Nálepku 3285/51
924 01 Galanta

Tomáš Zaťko

obchodný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kpt. Nálepku 3285/51
924 01 Galanta

Kontaktujte OVB Galanta


Navrhnite stretnutie na osobný pohovor.
 :