Mladí ľudia si finančnú gramotnosť najrýchlejšie zlepšujú hrou, ukazuje pilotný ročník projektu Finančná sloboda

|

Overený projekt z Čiech absolvoval premiéru na Slovensku

Projekt Finančná sloboda pomáha už dekádu vo zvyšovaní finančnej gramotnosti na základných a stredných školách v Českej republike. A posledných 5 rokov mladí ľudia v tejto hre súťažia o titul Majstra Českej republiky. Na základe skúseností sa spoločnosť OVB rozhodla adaptovať hru na slovenské podmienky a priniesť ju na Slovensko. Od septembra 2017 do júna 2018 prebehla na základných a stredných školách pilotná, testovacia fáza.

Už 3 000 študentov a učiteľov si zvýšilo finančnú gramotnosť

Hra Finančná sloboda bola na slovenských školách prijatá veľmi pozitívne. »Naším cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť mladej generácie moderným spôsobom zážitkovej pedagogiky, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Výsledok je pre nás príjemným prekvapením. Medzi prvým a druhým kolom hry sa výsledky hráčov častokrát zlepšili až o stovky percent. Dokazuje to, že hranie hry zároveň s odborným výkladom certifikovaného lektora výrazne zvyšuje finančnú gramotnosť hráčov,« hovorí Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB.

Do projektu Finančná sloboda sa v priebehu pilotného ročníka zapojilo 128 škôl. Počas 148 hracích dní sa na školách vo finančnej gramotnosti vzdelávalo vyše 2 800 študentov a 185 pedagógov. OVB má vo vlastných radoch 22 certifikovaných lektorov, ktorí pôsobia na školách, sprevádzajú hru odborným výkladom a pomáhajú účastníkom zlepšovať sa vo finančnej gramotnosti.

V OVB prešlo školením k Finančnej slobode celkovo 173 spolupracovníkov, ktorí vedia vzdelávať svojich klientov, začínajúcich spolupracovníkov alebo členov rodiny.

Reakcie žiakov aj učiteľov na hru sú veľmi pozitívne

Projekt Finančná sloboda hodnotia pozitívne žiaci, študenti aj ich učitelia. Podľa odpovedí v dotazníku bolo takmer 94 % učiteľov spokojných s hraním Finančnej slobody na ich škole. Až 97 % učiteľov prejavilo spokojnosť s certifikovaným lektorom OVB. A 87 % učiteľov má záujem o opakovanie hracieho dňa na ich škole.

Čo hovoria učitelia na hru Finančná sloboda:

»Hra pomáha žiakom zorientovať sa vo svete financií.«
»Hra zvýšila ich finančnú gramotnosť zaujímavou formou.«
»Hra zaujala absolútnu väčšinu žiakov, čo v dnešnej dobe náročné.«
»Hra je záživná, zábavná a poučná.«
»Žiaci si poznatky z hry pamätajú aj po dlhšej dobe.«

Čo hovoria žiaci a študenti na hru Finančná sloboda:

»Hra mi pomohla rozmýšľať do hĺbky, pozerať sa do budúcnosti a používať „sedliacky“ rozum.«

»Získala som poznatky v oblasti financovania a investícií, tiež ako správne rozdeliť financie a splatiť zlé úvery.«

»V oblasti podnikania som sa dozvedel nové poznatky, ktoré by mi pomohli v budúcnosti.«

»Správne hospodárenie s peniazmi je kľúčom k úspechu.«

Viac ako 90% študentov:

  • bolo z hry nadšených
  • bolo spokojných s lektorom aj s organizáciou hrania
  • pokladá hru za poučnú a nápomocnú pre seba
  • si chce hru zahrať opätovne a zahrať aj ďalšie scenáre
  • by odporučilo hrať Finančnú slobodu aj iným

Finančná sloboda imituje 30 rokov života s riadením rodinných financií

Finančná sloboda je stolovou hrou s moderátorom pre 6-30 hráčov vo veku od 10 rokov. Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú mladý manželský pár. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života a plnia životné ciele rodiny (bývanie, vzdelanie, dovolenka a finančná nezávislosť). Uzatvárajú finančné produkty, sporia si, investujú, čelia rôznym nástrahám života a riešia ich tak, ako by to robili naozaj v živote. »Najvyšším cieľom hry je priviesť hráča k finančnej nezávislosti – stavu, keď má dostatok aktív, ktoré mu generujú pasívny príjem. Do práce už nemusí chodiť z ekonomickej nutnosti, ale len ak chce. A o čase odchodu do dôchodku takisto rozhoduje sám. Finančná sloboda znamená predovšetkým možnosť voľby,« vysvetľuje Ivica Chačaturianová.

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je súčasťou celoeurópskej skupiny poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a poskytuje finančný servis pre takmer 1 milión klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov.

späť