Zabezpečenie na starobu?

Väčšina ľudí vie celkom presne, čo chce robiť so svojím voľným časom na dôchodku. Už niekoľko dobre zvolených opatrení zabezpečí človeku bezstarostný odchod do dôchodku.

Dôchodok

Otázka dôchodkového zabezpečenia patrí medzi najdôležitejšie témy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Je všeobecne známe, že súčasný dôchodkový systém nie je schopný dlhodobo zabezpečiť dostatočnú výšku starobného dôchodku.

Jedinou možnosťou ostáva prevziať za svoj dôchodok zodpovednosť a pripraviť sa pravidelným sporením alebo investovaním na dôstojný dôchodok samostatne, napríklad aj pomocou dôchodkového sporenia. 

V OVB Allfinanz Slovensko vám radi pomôžeme vybrať tú správnu dôchodkovú spoločnosť  a vhodnú stratégiu pre vytvorenie dostatočných rezerv v segmente:

  • Starobné dôchodkové sporenie (tzv. druhý pilier),
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí pilier).

Naši klienti sú v centre záujmu

Vnímame a rešpektujeme originalitu snov, cieľov a očakávaní našich klientov.

Každý klient je pre nás rovnako dôležitý, preto cítime zodpovednosť za jeho spokojnosť počas celého obdobia spolupráce s nami.

Profesionalita, kvalita, systematickosť a ľudskosť sú oblasti, v ktorých si chceme aj naďalej získavať dôveru našich klientov.

Ďalšie informácie

 

Spolupracujeme s kvalitnými spoločnosťami, s dlhou históriou a skúsenosťami v správe dôchodkových aktív klientov.

Či už patríte medzi skúsených alebo menej skúsených klientov v oblasti zabezpečenia dôchodku, sme presvedčení, že pre vás nájdeme vhodné riešenie.

Vaše zabezpečenie – účelne a vhodne nakombinované pre vás

Sme presvedčení, že optimálne zabezpečenie na starobu by malo byť prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Prejdeme si s vami všetky dôležité faktory a vytvoríme váš individuálny balíček zabezpečenia na starobu.