Finančný poradca OVB s uchádzačom
Presúvame sa vpred

OVB kariérny postup

U nás nezažijete stagnáciu. V OVB každý finančný sprostredkovateľ prechádza kvalifikovaným a viacstupňovým kariérnym plánom, ktorý umožňuje neustály rozvoj. Náš kariérny systém zaručuje každému finančnému sprostredkovateľovi presne rovnaké možnosti postupu.  To znamená, že o vašej kariére nerozhoduje nadriadený s jeho individuálnym hodnotením, ale výlučne váš osobný výkon. 

Začnite, ako finančný sprostredkovateľ

Prihláste sa k nám a urobte prvý krok na svojom kariérnom rebríčku 

Váš kariérny plán OVB

V našom kariérnom pláne prechádza každý finančný sprostredkovateľ rovnakými kariérnymi fázami. Dosiahnutie ďalšej úrovne je vždy spojené s teoretickou prípravou a ďalším vzdelávaním, ako aj s praktickými požiadavkami. Postupne môžete získať viac teoretických a praktických znalostí a zodpovednosti za stále sa rozrastajúci tím. Ak vedenie tímu nie je pre vás a chcete sa plne sústrediť na finančné sprotredkovanie, máme na túto alternatívu pripravený vhodný plán. Bez ohľadu na to, ktorú cestu si vyberiete, nikdy nie ste sám. Vedúci tímu a vaši kolegovia sú vždy po vašom boku, profesionálne aj emocionálne.

Finančný poradca OVB organizuje prednášku

Vaše možnosti rozvoja s kariérnym plánom OVB

Zvyšovanie odbornosti

Prostredníctvom dôkladného školenia a neustáleho ďalšieho vzdelávania sa vaše odborné znalosti v oblasti financií a poisťovníctva systematicky prehlbujú a neustále aktualizujú.

Tréning mäkkých zručností

V rámci kariérneho plánu sa trénujú aj vaše sociálne a osobné zručnosti, aby ste mohli byť pre svojich klientov silným partnerom. Zameranie na vaše schopnosti vedenia tímu sa potom uskutoční na vyšších kariérnych úrovniach.

Zvýšte svoje finančné ohodnotenie

Náš výkonnostný princíp platí aj v oblasti odmeňovania. S každou kariérnou úrovňou, na ktorú sa dostanete, sa váš príjem zvyšuje. V konečnom dôsledku je to len váš čas a úsilie, ktoré určuje vašu peňažnú odmenu.

Zvýšte svoju zodpovednosť

So zvyšujúcim sa počtom vašich zamestnancov rastie aj miera zodpovednosti. Musíte sa postarať o to, aby váš tím mal vždy na mysli svoje ciele a zároveň sa cítil spokojne. 

Urob prvý krok

Prihláste sa k nám teraz a začnite svoju vlastnú cestu k úspechu.

Naša ponuka školení a ďalšieho vzdelávania

Keď sa stanete finančným sprostredkovateľom OVB, najskôr absolvujete školenie, v ktorom vás naučíme základné nástroje profesionála v oblasti financií a poisťovníctva. Tým však školenie u nás nekončí. Na pravidelných seminároch, podujatiach a workshopoch prispôsobených vašej príslušnej kariérnej úrovni sa interní a externí odborníci postarajú o to, aby ste sa mohli neustále zlepšovať a rozširovať svoje vedomosti.

Dobré vzdelanie je základ

Počas úvodného obdobia v OVB vás naučíme všetky základy, ktoré potrebujete ako finančný sprostredkovateľ. 

Finanční poradcovia OVB tlieskajú počas prednášky

Ďalšie vzdelávanie v oblasti financií a poisťovníctva

Aby ste vašim klientom vedeli čo najkvalitnejšie poradiť, je potrebné aby ste boli vždy informovaný o najnovších poznatkoch. Dôležité sú tu nielen špecifické produktové znalosti, ale aj znalosť zákonov a predpisov, ktoré ovplyvňujú finančný a poistný trh.

Prezentácia finančného poradcu OVB pred skupinou finančných poradcov

Neustále vzdelávanie v oblasti soft skills

Pre vašich klientov, ale aj pre členov vašeho tímu ste dôverníkom, ktorý musí empaticky reagovať na ich potreby. Preto neustále trénujeme vaše sociálne a osobné zručnosti. 

Finanční poradcovia OVB stúpajú po schodoch

Ďalší vývoj v práci

Veríme, že dobrý mix teoretického rozvoja a učenia sa na pracovisku je optimálnym spôsobom, ako sa profesionálne uplatniť. Každý pracovný deň finančného sprostredkovateľa u nás je iný. Naučíte sa, ako riešiť rôzne situácie a výzvy a neustále sa rozvíjať. Navyše nikdy nie ste sám. Získavate podporu od svojich skúsených kolegov a svojho manažéra.

  • Naučíte sa každý deň niečo nové vďaka pestrému pracovnému dňu.
  • Ako súčasť tímu si precvičíte zodpovednosť, sociálne zručnosti a schopnosti viesť tím.
  • Pri jednaní s klientami trénujete mäkké zručnosti ako empatia, otvorenosť a komunikačné zručnosti.
Finančný poradca OVB radí klientovi

Výhody - Nezávislý finančný sprostredkovateľ OVB

Ako samostatný finančný sprostredkovateľ v OVB ťažíte z výhod nezávislého podnikateľa:

  • flexibilný pracovný čas, plný alebo čiastočný úväzok v odvetví s budúcnosťou,
  • možnosti vysokého zárobku,
  • praktické vzdelávanie a školenia na všetkých kariérnych úrovniach,
  • podpora zo strany centrály,
  • sebaurčenie a zodpovednosť za vlastný úspech.
Finančný poradca OVB veselý ako živnostník