OFV (Osobitné finančné vzdelávanie)

 

História termínov OFV

Termíny si môžete pozrieť v tomto PDF dokumente.

Aktuálne termíny OFV

Sektor poistenia alebo zaistenia

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore poistenia alebo zaistenia pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Sektor kapitálového trhu

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore kapitálového trhu pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Sektor prijímania vkladov

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore prijímania vkladov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Sektor starobného dôchodkového sporenia

OVB Allfinanz Slovensko a. s. poskytuje Osobitné finančné vzdelávanie dištančnou formou – elektronickým spôsobom vzdelávania, prostredníctvom vlastného e-learningu, ktorý je prístupný nepretržite prostredníctvom OVB Portálu, v sektore starobného dôchodkového sporenia pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Nahor