Naši partneri

Spoločnosť OVB je skvele pripravená nájsť vhodné riešenia pre rôzne potreby klientov vďaka veľkým, osvedčeným partnerom.

Naši partneri

Základom úspechu spoločnosti OVB sú naši partneri. Tešíme sa z mnohých dlhoročných vzťahov, ktoré sú založené na hlbokej vzájomnej dôvere, vysokých štandardoch a efektívnej spolupráci. Spoločne posúvame našich klientov bližšie k ich spokojnosti.

Naši partneri

Partneri OVB

S našimi prémiovými partnermi nás spája profesionálny vzťah založený na dôvere. Naše obchodné vzťahy charakterizuje kompetencia, kvalita, spoľahlivosť a flexibilita.

Naši prémioví partneri sú:

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
  • Československá obchodná banka, a. s
  • Generali Poisťovňa, a. s.
  • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • UNIQA poisťovňa a. s.

S produktmi našich partnerských spoločností môžu finanční sprostredkovatelia OVB individuálne a pružne reagovať na potreby klientov a zostavovať pre nich vhodné riešenia

Zoznam všetkých partnerov v prehľade:

Prehľad