Naši produktoví partneri

Spoločnosť OVB je skvele pripravená nájsť vhodné riešenia pre rôzne potreby klientov vďaka veľkým, osvedčeným partnerom.

Základom úspechu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko sú naši partneri

Tešíme sa z mnohých dlhoročných vzťahov, ktoré sú založené na hlbokej vzájomnej dôvere, vysokých štandardoch a efektívnej spolupráci. Spoločne posúvame našich klientov bližšie k ich spokojnosti.

Naši produktoví partneri

Produktoví partneri OVB Allfinanz Slovensko

Prostredníctvom produktov našich partnerských spoločností môžu finanční sprostredkovatelia OVB Allfinanz Slovensko individuálne a pružne reagovať na potreby klientov a zostavovať pre nich vhodné riešenia.

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • myLife Lebensversicherung AG
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Banky

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s.
 • UNIQA d.d.s., a.s.

Investičné spoločnosti

 • Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
 • 365.invest, správ. spol., a. s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko