Finanční poradcovia OVB zdieľajú svoje skúsenosti
Osobné príbehy našich finančných sprostredkovateľov

Úspešné príbehy našich finančných sprostredkovateľov OVB

OVB by bez našich finančných sprostredkovateľov neexistovala. Veľmi odlišné osobné príbehy robia našu spoločnosť tým, čím je. Preto je pre nás dôležité, aby naši sprostredkovatelia zdielali informácie o ich každodennom živote. Čo to znamená mať kariéru v medzinárodnej finančnej skupine? Aký je to pocit byť súčasťou tímu OVB? Aké hodnoty sú pre nás dôležité a čím je naša práca taká výnimočná? 

Výmena skúseností na všetkých úrovniach

Tomáš Horváth nastúpil do OVB hneď po skončení školy. Od základov ho naučili zručnosti a odbornosť finančného sprostredkovateľa. Po absolvovaní teoretickej prípravy získal praktické skúsenosti v tíme. Dnes, vo veku 25 rokov, úspešne pôsobí ako obchodný vedúci v OVB, a to nielen vďaka cennej výmene skúseností s manažérmi a kolegami. „Dôležité je hovoriť o financiách a ľudí viesť k finančnej gramotnosti – preto ma moja práca tak baví,“ hovorí Tomáš Horváth.

Najlepšie pracovné prostredie na začatie kariéry

Tomáš Horváth sa mohol na začiatku kariéry sám rozhodnúť, či je to pre neho to pravé. Hneď od začiatku bol plnohodnotnou súčasťou tímu a rýchlo sa rozhodol pokračovať vo svojej kariére finančného sprostredkovateľa.
Keďže nemal žiadne predchádzajúce znalosti o finančnom sektore, dostal všeobecné znalosti o finančných produktoch a o tom, ako správne jednať s klientami. Po získaní potrebnej licencie od Národnej banky Slovenska (NBS) už jeho kariére nič nestálo v ceste.

Vaše vlastné činy robia rozdiel

Pre budúcich finančných sprostredkovateľov sú dôležité nielen školenia od OVB, ale aj ich vlastné konanie, aby boli vo svojej práci skutočne úspešní. Tomáš Horváth ako finančný sprostredkovateľ každý deň spoznáva nových ľudí a aby to psychicky spracoval, dáva priestor svojim záľubám. Ako živnostník si môže voľne organizovať pracovný čas a s rodinou si rád zacvičí jogu či fitness. To mu umožňuje dobiť baterky na prácu v OVB.

Tomáš Horváth, Obchodný vedúci pre OVB

Spolu sme silní – ako môže manželský pár spolupracovať v pracovnej oblasti

Markéta a Ladislav Zajícovci sú manželia a pracujú spolu v spoločnosti OVB. Hrozí tu konflikt záujmov? Nie v prípade tohto silného páru. Vzájomný rešpekt, a podpora zabezpečujú, že sú obaja finanční sprostredkovatelia úspešní v osobnom i pracovnom živote.

Začiatok kariéry popri štúdiu na univerzite

Manželia Zajícovci sa spoznali na univerzite. Vtedy Ladislav hľadal možnosť práce popri štúdiu. Jeho hľadanie ho priviedlo do spoločnosti OVB. „Presvedčil ma kariérny systém OVB. Ten, kto je usilovný a spĺňa určitú  kvalitu, posúva svoju kariéru vpred. A pritom platí absolútna rovnosť príležitostí,“ vysvetľuje Ladislav. Markéta sa do OVB dostala cez svojho muža o niečo neskôr. „Na prvom školení, na ktorom som bola, sa hovorilo o kariérnom pláne OVB. Zdalo sa mi super, že ako študentka som mala šancu na postup a mohla som byť finančne nezávislá,“ hovorí Markéta. Dnes sú obaja úspešnými riaditeľmi.

Otvorená komunikácia je kľúčom k úspechu

Na začiatku nebola spolupráca manželského páru jednoduchá. „V našom pracovnom vzťahu som potrebovala čas, aby som Ladislava rešpektovala ako svojho vedúceho. Rýchlo sme si ujasnili, že spolu najlepšie dokážeme fungovať, ak o všetkom otvorene hovoríme a vzájomne sa počúvame,“ hovorí Markéta. „Je dôležité, aby sa rozdielne názory prediskutovali a aby sa našiel kompromis,“ dopĺňa Ladislav. „A nám sa to darí už 16 rokov.“

Definovanie spoločných cieľov

„Často sme si predstavovali, ako by mohla vyzerať naša budúcnosť. To nás veľmi motivovalo a pomohlo nám, aby sme sa neustále rozvíjali,“ informuje Markéta. Vďaka obojstrannej podpore a dôvere v systém OVB smeruje manželský pár k úspechu. Obaja si myslia, že ich táto spolupráca ešte viac zblížila. „Radi budeme vzorom pre druhých. Doma i v práci musíme prekonávať prekážky a problémy – a keď sme spolu, každý problém prekonáme!“

Markéta a Ladislav Zajícovci, Národná centrála OVB

S víziou smerom k úspechu

Viktor Zubaj patrí medzi najúspešnejšie osobnosti spoločnosti. Pre kolegov a spolupracovníkov je už viac ako 25 rokov absolútnym vzorom. Ako podnikateľ sa o svoje hodnotné skúsenosti a know-how rád podelí. Jeho dlhodobý úspech je prvým príkladom toho, že podnikateľský  model OVB Allfinanz Slovensko funguje dlhodobo a pre klientov tvorí pridanú hodnotu.

Ťažké predpoklady pre podnikanie

Viktor Zubaj už v mladosti hľadal možnosti, ako si založiť vlastnú firmu, aby bol finančne nezávislý a aby mal vyšší životný štandard. Problémom ale bolo, že na vybudovanie podnikania je spravidla potrebný počiatočný kapitál. Ten však nemal k dispozícii. Pri podnikateľskom modeli OVB Allfinanz Slovensko Viktor zistil, že sa to dá aj inak. „V OVB Allfinanz Slovensko nepotrebujem vlastný obrovský kapitál. Na dosiahnutie cieľov a vybudovanie vlastného obchodu stačilo investovať čas a ochotu,“ hovorí Viktor. „Išlo vždy o to, aby som mal plán, víziu, ciele a aby som našiel cestu k ich dosiahnutiu. OVB Allfinanz Slovensko mi tú cestu vždy ukázalo,“ vysvetľuje.

Tím potrebuje povzbudenie

Viktor je presvedčený, že kľúčom k úspechu je veľký tím schopný fungovať. „Keď chce niekto niečo dosiahnuť, musí mať vždy okolo seba ľudí, ktorí sú pre dosiahnutie daného cieľa rovnako zapálení. Z toho dôvodu musíte na ľudí pôsobiť vizionársky, motivačne a presvedčivo,“ hovorí Viktor. Jeho štýl vedenia sa zakladá v prvom rade na dôvere v ľudí. V každom spolupracovníkovi vidí budúceho riaditeľa alebo konateľa. Podľa Viktora väčšine ľudí chýba sebadôvera a prekážkou na ich ceste je ich strach z neúspechu. „Preto každý vo vedúcej pozícii musí svojim spolupracovníkom ukázať, akú veľkú hodnotu majú a presvedčiť ich, aby tomu uverili,“ tvrdí Zubaj.

Disciplína a výdrž

Byť šéfom samého seba v každom prípade neznamená len užívať si slobodu. Človek sa najskôr musí naučiť stanoviť si pracovnú dobu a úlohy, samého seba kontrolovať a dodržiavať disciplínu. „Veľa ľudí si myslí, že pri pracovnej slobode ide o to, aby mali veľa voľnosti, neriadili sa pokynmi a jednoducho si robili to, čo chcú. Pritom všetci zabúdajú, že často musíme robiť veci, ktoré nám nie sú pohodlné, aby sme sa dotlačili k lepšiemu výkonu,“ vysvetľuje Viktor. Je presvedčený, že čestná a odborne kompetentná práca sa z dlhodobého pohľadu vypláca. „V krátkodobý úspech neverím. Iba s dlhodobou víziou sa dá vybudovať dobre fungujúci biznis. A to je v OVB Allfinanz Slovensko možné.“

Viktor Zubaj, krajský riaditeľ OVB 

Chceli by ste začať svoj vlastný úspešný príbeh?

Prihláste sa teraz, aby ste sa stali finančným sprostredkovateľom OVB

Bez hraníc – medzinárodná kariéra s OVB

Árpád Horváth je finančný sprostredkovateľ OVB pôvodom z Maďarska, ktorý sa v roku 2016 presťahoval do Francúzska, aby sa v pracovnej oblasti mohol ďalej rozvíjať. Tento odvážny krok zo začiatku nebol jednoduchý, nakoniec sa však vyplatil. Árpád je dnes úspešný podnikateľ, žije si svoj sen a ani na sekundu svoje rozhodnutie neoľutoval.

Risk je zisk!

Ako finančný sprostredkovateľ v Maďarsku mal Árpád niekedy pocit, že v jeho rodnej krajine nie je dostatok možností pre rozvoj. Maďarský trh bol pre ctižiadostivého Árpáda skrátka príliš malý a začal vyhľadávať iné možnosti. „Bola to náhoda, že som sa s jedným kolegom rozprával o tom, že sa presťahujem do Francúzska. V tej dobe trh vo Francúzsku v oblasti finančného sprostredkovania nebol veľmi rozvinutý. Videli sme v tom obrovský potenciál a priestor pre sebarealizáciu,“ tvrdí Árpád. Naučil sa po francúzsky, každý mesiac na pár dní cestoval do Strassburgu a tam nadviazal prvé kontakty. Nakoniec sa tam v roku 2016 presťahoval.

Ťažké začiatky

So svojimi prvými klientmi sa Árpád musel rozprávať po anglicky, lebo po francúzsky ešte poriadne nevedel. To bola prvá výzva, v každom prípade sa musel dostať zo svojej zóny komfortu ešte mnohokrát, než sa vo Francúzsku skutočne usadil. Na odvahe mu to však neubralo – práve naopak. V cudzom prostredí dokázal podať tie najlepšie výkony. Pracovne sa rozvíjal a úspešne vybudoval svoj vlastný tím. To podľa neho bolo možné iba vďaka tomu, že OVB svojim sprostredkovateľom ponúka toľko priestoru. „To najlepšie na mojej práci je, že som sám sebe šéfom a nikomu nemusím skladať účty.“

Think big! – Myslite vo veľkom!

Árpád je síce spokojný, ale ani zďaleka nemá svoje ciele splnené. Jeho plán a vízia sú jasné: Chcel by ďalej rásť. A ktovie, možno Francúzsko nie je poslednou krajinou, do ktorej expandoval. Vďaka OVB to je totiž možné. „Keď sa zajtra rozhodnem, že idem do Švajčiarska, môžem si tím vybudovať tam. Ak by som chcel začať v Taliansku alebo Rumunsku alebo by som sa chcel vrátiť do Maďarska, môžem to pokojne urobiť. Táto flexibilita je, podľa môjho názoru, veľmi veľkou výhodou pri práci pre OVB, ktorú ocenia práve mladí ľudia.“

Árpád Horváth, Finančný poradca OVB

Úspešné matky – v OVB je zosúladenie kariéry a rodiny možné

Zosúladenie kariéry a rodiny je pre Melindu a Anitu realitou. Obe kolegyne pracujú ako úspešné finančné sprostredkovateľky.

Veľké požiadavky na vlastnú budúcnosť

Melinda vyrástla v malom maďarskom mestečku. Už ako dieťa bola neskutočne ctižiadostivá a vedela, že chce niečo viac ako len  priemernú kariéru. Chcela byť nezávislá a úspešná. Jej rodné mesto však neponúkalo žiadne výnimočné pracovné možnosti. Únikom pre ňu bolo štúdium ekonomiky v Budapešti. Aj Anita prišla do hlavného mesta študovať. Jej rodičia ju nedokázali finančne podporovať, takže si hľadala brigádu. Obe sa od svojej spolužiačky dozvedeli o kariérnych možnostiach v OVB.

Vďaka veľkej ctižiadostivosti k úspechu

Melinda a Anita pracujú v OVB už viac ako desať rokov a obe sú na vedúcich pozíciách. „V OVB som dosiahla to, čo vždy bolo mojím cieľom: finančná nezávislosť,“ vraví Melinda. „Pre nás obe bolo okrem toho veľmi dôležité, aby sme neskôr, keď to bude aktuálne, mali dosť času na svoje vlastné rodiny. A to za takých podmienok, že nepocítime finančné straty ani nebudeme závislé na partnerovi.“

Práca a rodina – v OVB sa jedno s druhým nevylučuje

Túžba po rodine sa obom ženám splnila. „Keď som mala tridsať rokov, spoznala som sa so svojím manželom – boli sme kolegami a sme nimi dodnes. Po krátkom čase prišla na svet naša dcéra. Odvtedy sa všetko zmenilo,“ hovorí Melinda, ktorej dcéra má dnes už tri roky. Pracujúci rodičia dnes musia stále hľadať rovnováhu, aby dokázali zvládnuť kariéru i starostlivosť o rodinu. Podrobné plánovanie a striedanie pri rodičovských povinnostiach je takmer vždy nevyhnutnosťou. „Našťastie ale nemáme problém sa dohodnúť. Môj muž pracuje tiež v OVB, obaja sme maximálne flexibilní, čo sa týka našich osobných schôdzok. Keď má naša dvojročná dcéra predstavenie v škôlke, vždy sa na ňu prídeme pozrieť,“ rozpráva Anita.

Okrem flexibilnej pracovnej doby sa ako matka alebo otec môžete vždy spoľahnúť na pochopenie a podporu svojich kolegov a nadriadených. „Anita a ja sme sa stali matkami približne v rovnakom čase. To nás spojilo ešte viac. Okrem toho máme v kancelárii skvelých ľudí, pracuje tu dokonca niekoľko členov rodiny. Ako veľká OVB rodina sa, prirodzene, vždy môžeme spoľahnúť na dostatočné množstvo potenciálnych opatrovateliek,“ vysvetľuje Melinda s úsmevom.

Melinda Csányi, Oblastný manažér OVB

Zaujíma vás práca finančného sprostredkovateľa?

Začnite už teraz ako finančný sprostredkovasteľ v OVB a napíšte svoj vlastný úspešný príbeh.