OVB Allfinanz Slovensko je prvou sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorá vytvára už polovicu dokumentov elektronicky

|

Vyše 66-tisíc elektronických dokumentov ročne

Oblasť finančného sprostredkovania je administratívne náročná na podpisované dokumenty. Okrem zmluvy k finančným produktom navyšuje celkový počet strán aj zákonom stanovená ďalšia dokumentácia k samotnému sprostredkovaniu, čiže protokoly k jednotlivým segmentom finančného trhu, súhlasy so spracovaním osobných údajov, investičný rizikový dotazník a ďalšie dokumenty.

OVB Allfinanz Slovensko zaznamenalo najväčší nárast elektronickej dokumentácie v poslednom období. Kým v roku 2017 bolo elektronických 12-tisíc dokumentov k sprostredkovaným zmluvám, minulý rok ich počet stúpol už na vyše 66-tisíc. »Sme hrdí na to, že podiel elektronicky vytváranej produkcie v OVB presiahol hranicu 50 percent. Už dnes tvoríme viac ako polovicu zmlúv a súvisiacich dokumentov výlučne elektronicky,« hovorí predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer.

Elektronizácia šetrí až 20 listov papiera pri jedinej zmluve

OVB v oblasti elektronizácie ide ešte ďalej. Jej spolupracovníci sú technologicky vybavení, aby umožnili klientom podpisovať dokumenty biometricky. V roku 2018 bolo takto podpísaných už 25-tisíc dokumentov. »V tomto roku máme ambiciózny cieľ tento počet zdvojnásobiť,« dopĺňa Jaroslav Vonkomer. 

Elektronizácia dokumentácie je výrazným príspevkom k zníženiu spotreby papiera a k ochrane životného prostredia. Priemerná úspora na jednu zmluvu a súvisiacu dokumentáciu môže dosiahnuť až 20 listov papiera formátu A4. 

O OVB Holding AG

Materská spoločnosť OVB Holding pôsobí v 15 európskych krajinách. V roku 2018 jej tržby medziročne vzrástli o 2,7 % na 231,3 mil. eur a EBIT dosiahol 13,2 mil. eur. V strednej Európe vzrástli príjmy z provízií medziročne o 6,7 % na 116,3 milióna eur. Prevádzkový príjem dosiahol rast 3,5 % na hodnotu 9,9 mil. eur. V roku 2018 OVB úspešne uzavrela akvizíciu v Belgicku, ktoré sa stalo 15. krajinou, v ktorej OVB pôsobí. Spoločnosť OVB Holding AG je kótovaná na frankfurtskej burze od júla 2006.

späť