OVB Allfinanz Slovensko spúšťa appku na hodnotenie práce sprostredkovateľov

|

OVB je na Slovensku dlhodobo lídrom v elektronizácii: elektronické uzatváranie zmlúv zaviedlo v roku 2012, už takmer dva roky prevádzkuje CRM systém, zlepšujúci servis klientov, a v novembri 2016 biometrický podpis.

Najnovším krokom je od 1.9.2017 nová webová aplikácia, vďaka ktorej môže klient okamžite po stretnutí ohodnotiť svojho sprostredkovateľa. „Podobne ako predchádzajúce míľniky v elektronizácii, aj hodnotenie sprostredkovateľov nám pomôže ďalej zvýšiť kvalitu servisu pre našich klientov. Chceme, aby naši sprostredkovatelia boli ešte lepší, aby odvádzali ešte kvalitnejšiu prácu. V tom nám môžu výrazne pomôcť práve klienti, ktorí majú s našimi spolupracovníkmi bezprostredný kontakt a najlepšie poznajú ich prácu,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Klientovi na hodnotenie stačí smartfón a internet

Hodnotenie zaberie klientovi maximálne 60 sekúnd. Po prihlásení prideľuje klient svojmu sprostredkovateľovi hviezdičky v troch kategóriách – celková spokojnosť, znalosť produktov a vystupovanie. Následne hodnotí, do akej miery by odporúčal sprostredkovateľa ďalším klientom a môže pridať svoje poznámky. „Report z hodnotenia obdrží ako sprostredkovateľ, tak aj jeho vedúci a krajský riaditeľ. Podnety od klientov budú na pravidelných stretnutiach analyzované a pomáhajú pri ďalšom rozvoji našich spolupracovníkov. Hodnotenie od klienta dáva  sprostredkovateľovi okamžitú a priamu spätnú väzbu. Zároveň sa stáva nástrojom k podpore pravidelného vzdelávania,“ dopĺňa Marek Mihok, riaditeľ IT oddelenia OVB Allfinanz Slovensko

Niekoľko faktov o aplikácii na hodnotenie práce sprostredkovateľov OVB

  • Webová aplikácia s responzívnym dizajnom (upravená aj pre smartfóny) je dostupná na adrese moje.ovb.sk
  • Klient po stretnutí môže hodnotiť v 4 kategóriách a pridať poznámku k hodnoteniu
  • Hodnotí sa prideľovaním hviezdičiek (1-5)
  • OVB ako najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania má v súčasnosti  vyše 5 600 sprostredkovateľov

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je súčasťou celoeurópskej skupiny poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a poskytuje finančný servis pre takmer 1 milión klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov. 

späť