OVB sa zapojí do medzinárodného projektu Global Money Week na podporu finančnej gramotnosti

|

Takmer 80-tisíc žiakov je finančne gramotnejších vďaka OVB

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko sa zvyšovaniu finančnej gramotnosti na slovenských školách venuje už dlhé roky. Počas siedmich ročníkov sa do vzdelávania prostredníctvom hry Moja Família zapojilo už 545 základných škôl a 78 674 žiakov. V hre Moja família sa deti učia hospodáriť a riadiť rodinné financie štvorčlennej rodiny. O rodinu sa starajú tak, aby dokázala z príjmu finančne pokryť všetko potrebné a jej členovia boli súčasne šťastní a zdraví.

Na stredné a vysoké školy priniesla OVB Allfinanz Slovensko v roku 2017 stolovú hru Finančná sloboda. Ide o aktivitu zameranú na rozvíjanie študentov vo finančnom plánovaní. Cieľom hry je dosiahnuť finančnú nezávislosť, kedy budú mať hráči dostatok aktív a výnosy z nich im pokryjú všetky bežné výdavky. Hra vychádza z reálnych podmienok na finančných trhoch a zo slovenskej legislatívy. Samotnou hrou sprevádzajú študentov špeciálne certifikovaní lektori spoločnosti OVB.

„Ako lídri na trhu berieme zvyšovanie finančnej gramotnosti ako našu povinnosť. Popri vzdelávaní klientov robíme už dlhé roky finančné vzdelávanie aj na školách. Som rád, že sme sa mohli tento rok zapojiť našimi aktivitami aj do medzinárodného projektu,“ komentoval účasť v Global Money Week predseda predstavenstva Jaroslav Vonkomer.

GMW: Vzdelávanie vo financiách aj podnikaní

Global Money Week je celosvetová iniciatíva, ktorá sa snaží zvyšovať finančnú gramotnosť detí na celom svete. GMW sa snaží deti napríklad naučiť, ako fungujú peniaze, ako sa vytvárajú úspory a ako si zabezpečiť lepšie životné podmienky. Poskytuje im priestor vyjadrovať sa k otázkam týkajúcim sa financií a podporuje mladých ľudí v proaktívnom prístupe ku svojim financiám. GMW zároveň podporuje šírenie vedomostí aj o tom ako sa dá získať zamestnanie alebo ako začať podnikať.

Projekt vznikol v roku 2012 a odvtedy oslovil už 32 miliónov detí v 165 krajinách sveta. V minulom roku sa do projektu  zapojilo 151 krajín. Global Money Week je aktivitou neziskovej organizácie Child & Youth Finance International (CYFI), ktorá koordinuje celosvetovo najväčšie hnutie zamerané na zlepšovanie podnikateľských zručností a sociálnej a finančnej inklúzie. Globálnymi partnermi projektu sú napríklad OECD a Európsky parlament.

O spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s. je súčasťou celoeurópskej skupiny poskytujúcej služby finančného sprostredkovania. Korene má v Nemecku, kde jej materská spoločnosť vznikla v roku 1970. Na Slovensku je firma aktívna od roku 1993 a poskytuje finančný servis pre približne 1 milión klientov. OVB Allfinanz Slovensko dlhodobo vedie v SR rebríček spoločností poskytujúcich finančné sprostredkovanie fyzickým osobám. Sprostredkúva produkty a služby takmer troch desiatok partnerov – poskytovateľov finančných produktov.

OVB systematicky monitoruje finančné produkty na slovenskom trhu a z pozície nezávislého finančného sprostredkovateľa pomáha klientom pri výbere vhodného poistenia, sporenia či investícií. Pôsobí na území celého Slovenska a združuje niekoľko tisíc spolupracovníkov – podriadených finančných agentov. 

späť