2. pilier: Čo sa mení a ako vám to pomôže k vyššiemu dôchodku

|

Od júla 2023 začnú platiť zmeny v 2. pilieri, ktoré majú ľuďom pomôcť nasporiť si na dôchodok viac. Najväčšiu zmenu prinesú tým, ktorí od roku 2013 sporia v dlhopisovom fonde a o svoje úspory sa posledných 10 rokov nezaujímali. Ale zmena k lepšiemu čaká aj ľudí, ktorí sporia v akciových fondoch.

Tu je prehľad najdôležitejších zmien v druhom dôchodkovom pilieri:

+) Automatický presun z dlhopisového do indexového fondu (predvolená stratégia)

Úspory sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí od roku 2013 nič nemenili v 2. pilieri – a tým pádom si sporia v dlhopisovom (tzv. garantovanom) fonde –, sa od júla začnú automaticky a postupne presúvať do indexového fondu. Ide o tzv. predvolenú stratégiu, ktorú reforma zavádza v snahe zvýšiť úspory sporiteľov. Faktom totiž je, že dlhopisové fondy prinášajú 2 až 3x menší výnos ako indexové fondy, v ktorých sa úspory investujú vo veľkej miere do akcií.

(+) Nové príspevky posielané do indexového fondu pre ročníky 1968 a staršie

Pri ľuďoch starších ako 54 rokov (ročníky 1968 a staršie) sa do indexového fondu budú od 1. júla automaticky posielať nové príspevky. Doterajšie úspory zostanú v dlhopisovom fonde, avšak ich časť si môže každý podľa svojho rozhodnutia presunúť do akcií.

(+) Možnosť vstúpiť do predvolenej stratégie pre každého

Automatický presun do predvolenej stratégie sa týka len ľudí v dlhopisových fondoch, ktorí od roku 2013 nič nemenili na svojom dôchodkovom sporení. Všetci ostatní však môžu o presun do predvolenej stratégie požiadať návratkou. Ak tak urobíte do konca mája, úspory sa budú presúvať postupne, ak požiadate o vstup do predvolenej stratégie neskôr, úspory sa presunú jednorazovo. Presun do indexového fondu však môžete urobiť aj sami na webe vašej správcovskej spoločnosti.

+) Ruší sa poplatok za vedenie účtu 2. piliera

Poplatok vo výške 1 % za vedenie osobného dôchodkového účtu v DSS sa od 1. januára zrušil.

+) Rušia sa poplatky za výkonnosť v indexových fondoch

Nezmyselný výkonnostný poplatok indexových fondov (doteraz  10 % zo zhodnotenia) sa od januára 2023 zrušil. Pri sporení v indexovom fonde vám celé zhodnotenie zostane na účte.

+) Prvých 10 rokov sa dôchodok bude vyplácať programovým výberom a zvyšná polovica úspor bude ďalej zarábať

Sporiteľ dostane každý mesiac dôchodok vo výške 1/120 z polovice nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte (tzv. programový výber). Zvyšné peniaze zostanú naďalej investované a budú môcť zarábať.

Po 10 rokoch si budete môcť peniaze:
– nechať vyplácať formou doživotného dôchodku zakúpeného od životnej poisťovne
– vybrať jednorazovo alebo pokračovať v programovom výbere

(+) Stabilizačná fáza 2. piliera začína v 50tke, ale jej tempo sa dá spomaliť

Od päťdesiatky by sa každý rok mali 4 percentá úspor presúvať do dlhopisového fondu a 65-ročný človek by mal mať 64 percent úspor v dlhopisovom fonde a 36 percent v indexovom fonde. Ak nie ste v predvolenej stratégii, tempo presunu úspor viete o polovicu spomaliť – stačí o to požiadať vašu správcovskú spoločnosť. Tým pádom vzrastie šanca, že vaše úspory zarobia do odchodu na dôchodok viac.

(-) Obmedzila sa možnosť jednorazového výberu nasporenej sumy z 2. piliera

Úspory z 2. piliera si budete môcť vybrať len vtedy, ak vás dôchodok z 1. a 2. piliera či ďalších dávok prevyšuje tzv. referenčnú sumu. Ide o 30 násobok mediánu minimálnej sumy doživotného dôchodku ponúkaného životnými poisťovňami. Pre rok 2022 je referenčná suma 508,90 eur.

POZOR: Pri všetkých zmenách súvisiacich s predvolenou investičnou stratégiou platí, že ich môžete návratkou zaslanou vašej správcovskej spoločnosti odmietnuť, a tak zostať pri vašom doterajšom spôsobe sporenia na dôchodok v 2. pilieri.