5 dôvodov, prečo je podnikanie s rodinou správnou voľbou. Rozhovor s úspešnými podnikateľmi z OVB.

|

V OVB máme viacero úspešných, dhodobo podnikajúcich tímov, ktorých súčasťou sú členovia rodiny. Tak ako je to aj u Masarikovcov. Peter Masarik sa nedávno vypracoval na pozíciu krajského riaditeľa. Do OVB pred rokmi pozval aj svoju sestru Evu, ktorá je dnes okresnou riaditeľkou. Priamo v Petrovom tíme si Eva našla partnera Lukáša Strelku, ktorý pracuje na pozícii okresného vedúceho a sú rodičmi malého Lucasa. Všetci traja sa zhodli na týchto 5 najdôležitejších dôvodoch, prečo je podnikanie s rodinou tou správnou voľbou: 

Dôvera v rodine je najsilnejšia

“Dôvera v rodine je najväčšia aká môže byť. Napríklad, keď sa rozprávame a preberáme rôzne uhly pohľadov, sme k sebe otvorení a neskrývame pred sebou žiadne informácie. Pri cudzích ľuďoch je to skôr o väčšej opatrnosti. Aj keď spolu diskutujeme a premýšľame nad rôznymi alternatívami vieme, že druhý to určite myslí dobre a má ten najlepší úmysel. Pretože ako sa hovorí: rodina nepustí.” Hovorí o dôvere v rodine Peter, pre ktorého je základným kameňom nielen rodiny, ale aj spolupráce. 

Spoločné záujmy nielen v osobnom živote, ale aj v biznise 

Práca a podnikanie o to viac človeka mení. Takto sa naň pozerá Lukáš:“Čím dlhšie človek pôsobí v biznise a podnikaní, tým viac sa mení jeho zmýšľanie. 

Podnikanie človeku prináša rast a rozvoj. Napríklad ako podnikateľ prichádzam domov s úplne inými myšlienkami ako človek, ktorý pracuje ako zamestnanec. Za veľkú výhodu preto považujem spoločné podnikanie s partnerkou. Okrem osobného života sa vieme porozprávať a pochopiť aj po biznisovej stránke. A takto nám to obom vyhovuje.”

Vplyv na deti a blízkych 

Peter sa na rodinu pozerá takto: “OVB určite posúva vpred celú rodinu a hlavne aj ďalšie generácie. Deje sa to niekedy aj bez toho, aby si to rodičia uvedomovali. Ovplyvňujeme ich myslenie, schopnosť komunikovať, nadviazať kontakty... Tým, že podnikáme, intenzívne fungujeme a pracujeme s OVB, sa snažíme ukázať aj našim deťom aké majú možnosti v budúcnosti.” 

Vzájomná motivácia a inšpirácia 

“Čítam dosť veľa kníh od úspešných ľudí, podnikateľov, motivátorov. Dá sa povedať, že všetci hovoria o tom istom, čiže o stanovení cieľov. Nestačí mať len sny, je dôležité určiť si čo chcem a kedy to chcem dosiahnuť. Keďže Evka bola v biznise skôr, má dosť veľký náskok oproti mne. Mojou veľkou motiváciou je preto práve ona. Chcel by som sa jej vyrovnať nielen výkonmi, ale aj počtom ľudí vo firme.” Hodnotí svoje ciele Lukáš, pre ktorého je Evka veľkou inšpiráciou aj hnacím motorom.

Časová flexibilita 

Vplyv na organizáciu súkromného aj pracovného života zhodnotila Evka: “Časovú flexibilitu najviac vnímam pri výchove nášho syna. V prípade, že je živiteľ muž, často trávi viac času v práci. Nemá čas sa venovať rodine až toľko, koľko by chcel. Napríklad, keď chodíme na plávanie, častokrát sa stane, že obaja rodičia nemôžu byť pri tom ako ich dieťa robí pokroky a učí sa, pretože musí byť v práci. Výhodou je, že u nás je bežné, že sa vieme zosúladiť a naplánovať si čas tak, aby sme si mohli spolu užívať a vidieť Lucasa vyrastať. Máme možnosť užívať si prítomnosť, ale zároveň tvoriť krajšiu budúcnosť. 

Chcete aj vy začať podnikať? Rozprávate sa doma spoločne o podnikaní, inšpirujete sa navzájom a túžite napredovať?

Neváhajte a vyplňte formulár. Porozprávajme sa o podnikateľských a kariérnych možnostiach v OVB.