5 najčastejších chýb poistenia nehnuteľnosti

|

Poisťovne odhadujú, že na Slovensku je poistených približne 60 percent nehnuteľností. Tento nelichotivý stav zhoršuje ešte skutočnosť, že veľká časť poistiek je zastaraná, a teda majiteľov reálne nechráni pred významnými škodami. V tomto blogu sa pozrieme na päť najčastejších chýb, ktoré ľudia robia pri poistení nehnuteľnosti.

Najväčšia chyba: Podpoistenie

O podpoistení je reč vždy, keď je poistná suma v zmluve nižšia ako reálna hodnota. Tento stav vzniká automaticky vždy vtedy, keď sa poistná suma neaktualizuje na aktuálnu hodnotu domu či bytu. Tento problém sa, žiaľ, týka väčšiny poistných zmlúv na Slovensku. Riešenie je jednoduché: pri poistení nehnuteľnosti by zmluvu mal skontrolovať a upraviť finančný sprostredkovateľ ideálne každý rok.

Pri byte sa poistná suma upravuje na tzv. všeobecnú (trhovú) hodnotu bytu. Pri dome je potrebná úprava poistnej sumy podľa tzv. východiskovej hodnoty domu. Pri rodinnom dome sa teda berie do úvahy zmena hodnoty samotnej stavby, bez hodnoty pozemku. „Táto hodnota hovorí o tom, za aké peniaze je možné dom postaviť nanovo, pričom v tejto hodnote je zahrnutá aj cena práce,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Pri úprave poistnej sumy sa dá vychádzať z cenových máp, znaleckého posudku alebo komerčných ponukových cien v inzerátoch realitných kancelárií. V posledných rokoch je hlavným dôvodom zvyšovania poistnej sumy prudké zdražovanie bývania. Najnovšie čísla NBS za 1. kvartál 2022 namerali rekordný, vyše 23-percentný medziročný nárast cien. V minulom roku bolo tempo rastu podobné (ročný priemer tesne pod 20 percentami). Pri úprave poistnej sumy však netreba zabúdať ani na vlastné zveľadenie majetku, napríklad rekonštrukciu domu. „Aj tento krok by mal automaticky viesť k zvýšeniu poistnej sumy,“ prízvukuje M. Búlik.

Časť zmlúv má aktivovanú tzv. indexáciu poistnej sumy. Znamená to, že poisťovňa každý rok na základe údajov zo Štatistického úradu SR automaticky mení poistnú sumu. „Indexácia je lepšia ako žiadna úprava poistnej sumy, avšak reálne nemusí postačovať. Zmeny indexu cien stavebných prác a materiálov a spotrebiteľských cien nemusia plne zohľadňovať reálne zvýšenie hodnoty bývania v dobách mimoriadneho nárastu,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Mnohí Slováci sa však dlhodobo dokážu uspokojiť s pocitom, že majú uzavretú zmluvu a sú chránení, a nepočúvajú na argumenty poisťovne ani sprostredkovateľa. Výsledkom sú staré, neaktualizované zmluvy, ktoré sú síce platné a často s veľmi nízkou cenou, ale reálne majiteľa bytu či domu nechránia. Napríklad podľa štatistík poisťovne Generali je približne každá štvrtá poistka staršia ako 15 rokov. Rekordérom v ich portfóliu je zmluva z roku 1965, ktorú jej majiteľ napriek výzvam poisťovne stále neaktualizoval.

„Stačí mi poistenie štyroch stien“

Mnoho ľudí je presvedčených, že ich poistenie chráni komplet celý dom, v skutočnosti však majú kvôli nižšej cene poistenú len nehnuteľnosť. Mať obrazne poistené len štyri steny (nehnuteľnosť) bez poistnej ochrany domácnosti je chybou. „Vybavenie domácnosti od spotrebičov, cez nábytok až po cennosti má svoju hodnotu, na ktorú človek musel zarobiť. Ak mu napríklad povodeň vytopí ale nezničí dom, nemusí dostať majiteľ bez poistenia domácnosti od poisťovne nič. Pri kompletnom zničení obydlia opäť majiteľ dostane menšiu sumu bez hodnoty vybavenia domácnosti. Pritom ročná platba za poistenie domácnosti je naozaj prijateľná,“ hovorí Marián Búlik.

Konkrétne, pri hodnote vybavenia domácnosti napríklad 30-tisíc eur je platba za takéto poistenie len okolo 30 eur ročne.

Máte skutočne pokryté všetky riziká?

Najmä staršie zmluvy nechránia voči všetkým živlom a rizikovým situáciám. Pred nejakým časom sa napríklad nerozlišovalo medzi povodňou a záplavou a nehnuteľnosti bývali poistené zväčša len proti jednému z týchto rizík. Keďže poisťovne medzi oboma udalosťami rozlišujú, treba ich mať zahrnuté v zmluve bezpodmienečne obe. Okrem živlov je dôležité pokryť aj najčastejšie riziká ako krádež, vandalizmus, výbuch a pri rodinných domoch aj náraz dopravného prostriedku. Nezabudnite však aj na pripoistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľnosti a z občianskeho života. „Ak susedovi rozbijú deti futbalovou loptou okno či na návšteve zničia notebook vyliatou vodou, poisťovňa tieto škody uhradí.“

Pozor na úroveň bezpečnosti

Uzavreté poistenie nehnuteľnosti či domácnosti neznamená, že na zabezpečení nehnuteľnosti nezáleží. Práve naopak, súčasťou zmluvy sú aj bezpečnostné predpisy, ktoré treba dodržať. Napríklad kategória bezpečnosti vchodových dverí, kvalitná dverová vložka či alarm. Kto tieto predpisy nespĺňa, alebo poisťovňu nesprávne informuje o úrovni zabezpečenia, nemusí od poisťovne v prípade škody dostať žiadne plnenie.

Dodržiavanie pravidiel

Podobné upozornenie platí aj pri aktívnej starostlivosti o bývanie. Častou poistnou udalosťou je vytopenie domácnosti cez okno otvorené na „vetračku“ pri letných prehánkach. Vašou povinnosťou je však okná pri každom odchode z domu zavrieť. Inak povedané, za každých okolností musíte urobiť také preventívne opatrenia, ktorým môžete predísť škode na vašom majetku. Pri odchode na viac dní z domu by ste mali zavrieť aj hlavný uzáver vody a plynu. „Takéto opatrenie vás stojí minútu času, avšak môže vám ušetriť mnoho tisíc eur,“ zdôrazňuje Marián Búlik. A ak bývate v dome, nezabudnite na všetky pravidelné povinné revízie (kotla, komína či elektrozvodu...). Pri poistnej udalosti ich poisťovňa bude od vás pýtať a ak ich nemáte, môže vám znížiť poistné plnenie.