Celosvetovú kampaň Global Money Week 2024 priniesla spoločnosť OVB do škôl s hrou Finančná sloboda

|

Do 12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti sa spoločnosť OVB a nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia zapojili hraním hry Finančná sloboda. Kampaň prebiehala v dňoch 18. 3. – 24. 3. 2024 pod záštitou OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Kampaň Global Money Week každý rok zvyšuje povedomie o dôležitosti finančnej gramotnosti. Tohtoročná téma s názvom Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future) mala za cieľ pripomenúť, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Rovnako je dôležité ostať prezieravý a chrániť si peniaze pred možnými hrozbami. 

Zážitkové vzdelávanie formou stolovej hry, ktorej cieľom je vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti, bolo počas kampane zamerané prioritne na vzdelávanie študentov základných a stredných škôl, ale aj učiteľov a dospelých hráčov.

Naši certifikovaní lektori vzdelávali v 10 mestách, v 10 školách a do tejto aktivity finančného vzdelávania sa zapojilo celkovo 438 účastníkov. 
 

Ako hru vnímali zúčastnení študenti?

,,Hra bola úžasná skúsenosť hlavne z toho dôvodu, že mi otvorila oči v tom, ako dlhodobo narábať s financiami, a poukázala aj na možné riziká. Je stále lepšie urobiť chybu v hre ako v reálnom živote. Preto si myslím, že takáto hra je úžasným prostriedkom pre získanie skúseností do života.“

(Damián, Gymnázium sv. Moniky, Prešov) 

,,Tým, ktorí stále zvažujú, či si zahrať hru Finančná sloboda, chcem povedať, že táto hra nie je len zábavná, ale môže mať skutočne hlboký vplyv na našu finančnú gramotnosť a povedomie. Pre mňa osobne je najväčším prínosom možnosť naučiť sa dôležité finančné zručnosti a stratégie, ktoré mi môžu pomôcť pri riadení mojich financií v reálnom živote.“

(Kristína, Gymnázium sv. Moniky, Prešov) 

,,Veľmi hravou a zaujímavou formou mi pomohla prakticky pochopiť teóriu súvisiacu s  rodinným finančným plánom, investíciami a osobným hospodárením.“

(Eliáš, Gymnázium sv. Moniky, Prešov) 

,,Táto hra predstavovala v určitej miere aj reálny život, čo znamenalo, že to, čo sme tu spravili zle, môžeme v reálnom živote napraviť.“ 

(Anna, Gymnázium sv. Moniky, Prešov)

,,Zo začiatku som to bral ako také monopoly, no postupne ma to začalo baviť viac a viac. Každé kolo bolo zaujímavejšie a v poslednom som si ani poriadne neuvedomil, že veci, ktoré v tej hre boli, môžem uplatniť aj v skutočnosti a, že s finančnými produktami, ktoré boli v hre, prichádzam každý deň do kontaktu."

(Filip,  Rožňava)

,,Hra sa mi páči, lebo mi ukázala, ako by som s peniazmi mohol narábať lepšie a tiež mi ukázala, že toho veľa neviem o peniazoch."

(Michal - Rožňava)

Pochvalu dostali aj lektori

Sme nesmierne radi, že sa školy, triedy, pedagógovia a študenti do kampane zapojili, a teší nás, že aj my môžeme prispievať k zvyšovaniu finančnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku.

Tešíme sa na nasledujúci ročník Global Money Week!

Autor článku: Alexandra Ilinjová