Čo je dôležité pri úrazovom poistení pre dieťa?

|

Deťom sa úrazy stávajú veľmi často. Každý z rodičov už o takom prípade počul, alebo ho dokonca zažil pri vlastných deťoch. Štatistiky ukazujú, že často ide aj o vážne úrazy, ktoré si vyžadujú operáciu a následnú liečbu. Výnimkou, žiaľ, nie sú ani trvalé následky úrazov, ktoré dieťa hendikepujú počas celého života. Dobrou správou je, že voči finančným následkom úrazov sa dá efektívne chrániť.

Vyše 12-tisíc vážnych úrazov detí ročne

Deti do 4 rokov najčastejšie idú do nemocnice kvôli poraneniu hlavy – povrchovému alebo vnútrolebkovému. Staršie deti do 14 rokov zase končia v nemocnici so zlomeným predlaktím alebo predkolením a vo vyššom veku sa často vyskytuje poškodenie kolena. Celkovo skončí ročne v nemocnici kvôli úrazu vyše 12 000 detí. Keďže je to hospitalizácia, ide o počty tých ťažších prípadov. Tých ľahších – ktoré si rovnako vyžadujú liečbu – sú ročne desiatky tisíc.

Ak dieťa utrpí úraz, zostáva s ním jeden z rodičov doma. Ak ide o vážnejší úraz s hospitalizáciou v nemocnici, aspoň jeden z rodičov sa snaží byť počas pobytu nemocnici s dieťaťom podľa možnosti nepretržite. Prípadne sú s dieťaťom v nemocnici obaja rodičia. Malý človek totiž veľmi potrebuje psychickú podporu v cudzom prostredí. V oboch prípadoch prichádza rodina o časť príjmu, a to je problém. Ošetrovné predstavuje len 55 % pôvodnej mzdy a pri vyššom zárobku ešte menej, keď maximálna výška je limitovaná. Pritom ošetrovné sa vypláca pri úraze najviac 14 dní. Ani následné vyčerpanie dovolenky nič nerieši.

Oveľa lepším riešením je úrazové poistenie.

Ktoré riziká sa odporúčajú poistiť pri úraze?

Pri deťoch sa dá v prípade úrazu poistiť 5 rizík:

  • Drobné úrazy
  • Chirurgický zákrok
  • Hospitalizácia
  • Denné odškodné za liečbu úrazu
  • Trvalé následky úrazu

Poistenie prvých troch rizík je skôr doplnkom. Ani v jednom prípade nehrozia naozaj veľké finančné straty, na druhej strane vyplatenie aj menšej sumy ako odškodnenia môže rodine pomôcť. Denné odškodné je však dôležitý nástroj na dorovnanie platu počas OČR (čiže počas vyplácania ošetrovného). Krátkodobo tak poistenie tohto rizika dokáže zabezpečiť, že aj pri celodennej starostlivosti o dieťa vám neklesne príjem.

Absolútne kľúčové sú však trvalé následky úrazu. V tomto prípade existujú dva varianty: s takzvanou progresiou alebo bez nej. O čo ide? Pri vážnych trvalých následkoch niektoré poistné zmluvy garantujú vyplatenie násobkov poistnej sumy, od ktorej je odvodené vami platené mesačné poistné. Napríklad pri 70 % poškodení tela (čiže plnej invalidite) sa pri základnej poistnej sume 10-tisíc eur vypláca pri zmluve bez progresie suma 7 000 eur. Zmluva s 1 000 % progresiou by však znamenala vyplatenie 42 000 eur. To je zásadný rozdiel. Nehovoriac o tom, že poistná suma 10-tisíc eur pri trvalých následkoch úrazu je veľmi nízka (v praxi sa odporúča nastaviť si poistnú sumu na 4,5-násobok ročného príjmu rodiča, čo pri priemernej mzde predstavuje 54-tisíc eur).

Štatistika hovorí, že najčastejšie sa stávajú úrazy s poškodením tela do 20 %, pri ktorých je vyplatená suma od poisťovne približne rovnaká v oboch variantoch. Na druhej strane sú však úrazy s vážnejšími následkami. A spoliehať sa na to, že vážny úraz sa práve vášmu dieťaťu nestane, nemusí byť práve rozumné. Poisťovne, s ktorými spolupracujeme, majú v ponuke produkty s progresívnym plnením od 400 až do 1 000 %.

Benefity môžu zohrať dôležitú rolu

Pri výbere vhodného úrazového poistenia pre vaše dieťa vedia svoju rolu zohrať aj špeciálne benefity, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vyplatenú sumu od poisťovne. Niektoré poisťovne napríklad pri deťoch do 14 rokov vypočítavajú poistné plnenie z dvojnásobnej poistnej sumy v porovnaní s poistnou sumou v zmluve. Iné za zlomeninu nohy, ruky či hrudných kostí vyplácajú bonusové odškodnenie 50 eur. Ďalšia poisťovňa sa zase zaväzuje vyplatiť 100 eur za stratu trvalého zubu alebo väčšie jazvy.

Ak to zhrnieme, chrániť svoje dieťa úrazovým poistením je vzhľadom na pomerne vysoké riziko dobrý nápad. Dôležité je pritom vybrať si vhodné poistenie a jednotlivé riziká tak, aby vaše dieťa chránili predovšetkým pred trvalými následkami. Ak k tomu pripočítame ešte špeciálne benefity, výber skutočne nie je jednoduchý. Ideálne je preto poradiť sa s odborníkom.

Nájdite finančného sprostredkovateľa vo vašom okolí