Čo sa bude meniť v 2. pilieri?

|

Ministerstvo práce už od jesene 2021 avizuje zásadné úpravy v 2. dôchodkovom pilieri. Pravdepodobne do konca tohto roka sa dočkáme ich schválenia s tým, že začnú platiť od januára 2023. V tomto článku si predstavíme kľúčové zmeny, ktoré čakajú sporiteľov v 2. pilieri.

Zmena č.1: Presun z dlhopisových do rastových fondov

V roku 2013 rozhodla Ficova vláda o presune 1,1 milióna sporiteľov v 2. pilieri do takzvaných garantovaných dlhopisových fondov. Tento krok sa ukázal ako chybou: odborníci odhadujú, že kvôli tomuto presunu sporitelia prišli o 1,5 až 2 miliardy eur. Napriek zjavnej nevýhodnosti dlhopisových fondov si v nich naďalej sporí približne 700-tisíc ľudí.

Po novom by sa sporitelia mladší ako 54 rokov (je ich niečo vyše pol milióna), ktorí sa od roku 2013 „nedotkli“ svojich úspor v garantovaných dlhopisových fondoch v 2. pilieri, mali automaticky presunúť do predvolenej investičnej stratégie, ktorú určí ich dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). To znamená, že väčšina ich dôchodkových úspor sa zainvestuje do akciových a indexových fondov. Do konca januára 2023 dostane sporiteľ informáciu o tomto zámere a bude mať dva mesiace na jeho prípadné odmietnutie.

Naše hodnotenie: Ide o správny krok, po ktorom odborníci volali už mnoho rokov. Keďže veľká časť sporiteľov sa o svoje úspory nestará, mal by im štát pomôcť lepšie využiť príležitosti na zhodnotenie úspor. Tým je práve dlhodobé sporenie v rastových fondoch.

Zmena č.2: Zavedenie predvolenej investičnej stratégie

Všetci noví sporitelia až do veku 45 rokov budú v 2. pilieri spadať pod predvolenú investičnú stratégiu s akciovými a indexovými fondami. Podľa rezortu práce týmto krokom sporitelia dosiahnu o 93 % vyššie úspory v porovnaní s dlhopisovými fondami.

Naše hodnotenie: Zmena jednoznačne dobrým smerom. Aj keď mnoho mladých ľudí si už dnes vyberá rastové fondy, je dôležité, aby z rastu finančných trhov profitovali všetci mladí ľudia čo najdlhšiu dobu.

Zmena č.3: Stabilizačná fáza 2. piliera začne už v 45. roku života

Reforma dôchodkového systému počíta s tým, že sporiteľom sa od 45. roku života začnú ich úspory presúvať do garantovaného dlhopisového fondu. Konkrétne by sa každé tri roky malo presunúť 12,5 % úspor.

Naše hodnotenie: Tento návrh predlžuje stabilizačnú fázu na 20 rokov, čo je zbytočne dlhé obdobie. Dnes sa tzv. skonzervatívňovanie portfólia, čiže postupný presun úspor do garantovaných dlhopisových fondov, deje 10 rokov pred odchodom do dôchodku (od 52. roku veku) vo výške 10 % ročne. Dobrou správou je, že sporiteľ môže tento krok odmietnuť a aj pri dosiahnutí dôchodkového veku môže mať všetky úspory v rastovom fonde. Najmä pri sporiteľoch, ktorí vstúpili do 2. piliera neskoro alebo boli dlho v dlhopisovom fonde, je dôležité naplno využiť potenciál rastu úspor v akciových či indexových fondoch. Netreba zabúdať na to, že odchodom do dôchodku sa život nekončí: práve naopak, úspory sa môžu ďalej zhodnocovať.

Zmena č.4: Zrušia sa poplatky za výkonnosť v indexových fondoch

Správcovské spoločnosti vyberali poplatky za všetky fondy vo svojej správe a teda aj za indexové a to vo výške 10 % zo zhodnotenia. Indexové fondy sú pritom pasívne, čiže ich zhodnotenie neovplyvňujú portfólioví manažéri stratégiou nákupu a predaja akcií či iných finančných nástrojov. Tento poplatok sa pri indexových fondoch teraz ruší.

Naše hodnotenie: Správny a logický krok, ktorý sporiteľom prinesie vyššie zhodnotenie v indexových fondoch.

Zmena č.5: Mení sa výplata dôchodku z 2: piliera

Ruší sa jednorazový výber úspor. Prvých desať rokov na dôchodku bude DSS vyplácať sporiteľom tzv. programový výber v podobe mesačnej renty. Počas 10 rokov tak postupne dostanú vyplatenú polovicu úspor, kým druhá polovica sa bude naďalej zhodnocovať investičnou stratégiou, ktorú si sami zvolia. Po uplynutí tejto doby bude mať každý dve možnosti, čo s dôchodkom z 2. piliera:

– zakúpiť si doživotný dôchodok od životnej poisťovne
– peniaze nechať naďalej v DSS a programovým výberom ich postupne čerpať

Naše hodnotenie: V oboch zmenách správny krok. Jednorazový výber úspor išiel proti zmyslu sporenia na dôchodok. Je totiž dôležité, aby sa tieto financie len tak neminuli, pretože dôchodcom by v ďalších rokoch chýbali. Programový výber umožňuje súbežné vyplácanie úspor aj ich zhodnocovanie. A následne sa každý môže rozhodnúť, ako so svojimi úsporami v 2. pilieri naloží.

Zmena č.6: Zrušenie poplatku za vedenie účtu

Ministerstvo počíta so zrušením poplatku za vedenie dôchodkového účtu (doteraz vo výške 1 % z vkladu na osobný dôchodkový účet v DSS).

Naše hodnotenie: Aj táto zmena by mohla zvýšiť atraktivitu 2. piliera, aj keď kľúčovým „lákadlom“ by bolo zásadné zvýšenie výnosov oproti doterajšej úrovni.