© Diskusia

Daňový bonus k hypotéke a iné príležitosti získať dane späť

Začiatkom roka treba myslieť na daňové povinnosti, ale tiež na možnosti získať dane naspäť. Zhromaždite si podklady k daňovým bonusom a úľavám.

Daňový bonus k hypotéke a iné príležitosti získať dane späť

Úvod roka sa tradične nesie v znamení rôznych daňových povinností – od dane z motorových vozidiel pre podnikateľov až po daň z nehnuteľnosti. V prvom štvrťroku však musíte dane nielen platiť, ale môžete ich aj získať späť. Dôležité je však dať dokopy všetky podklady, a to dostatočne včas, aby ste nepremeškali kľúčové termíny.

Daňový bonus zo splácania hypotéky 

Kým do konca roku 2017 získavali mladí ľudia do 35 rokov štátny príspevok pri splácaní hypotéky automaticky, dnes musia o daňový bonus, čiže vrátenie časti  zaplatených úrokov v podobe zníženia dane, sami požiadať. 

Nárok na bonus má tri podmienky: Ak ste v momente podania žiadosti o hypotéku mali najviac 35 rokov, spĺňate prvú podmienku. Druhou podmienkou je hypotéka výlučne na nehnuteľnosť, určenú na bývanie. Treťou je váš hrubý príjem, ktorý v momente uzatvorenia zmluvy o úvere nesmel presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy za rok predchádzajúci roku uzavretia hypotekárnej zmluvy.  Do hrubého príjmu sa počíta príjem:

zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, 

z podnikania, 

z inej samostatnej zárobkovej činnosti (všetky dohody o brigádnickej činnosti, zmluvy o dielo...)

z príjmov z prenájmu nehnuteľností, 

z kapitálového majetku 

Naopak, do príjmov sa nepočíta rodičovský príspevok a invalidný dôchodok. 

Dobrou správou je, že výška príjmu sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere. Ak podmienku príjmu splníte raz, ďalších päť rokov sa považuje za automaticky splnenú a nikto ju už neskúma. Keďže príjem ľudí v posledných rokov rýchlo stúpa – posledné tri roky tempom cez 5 percent a v minulom roku dokonca 6,4 % - je to pre mladých ľudí skvelá správa,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Do akého príjmu majú mladí ľudia nárok na bonus?  „Ak ste hypotéku získali v roku 2019, na splnenie podmienky ste nesmeli minulý rok zarábať mesačne v priemere viac ako 1317 eur v hrubom. Mesačný priemer sa počíta z celkového ročného príjmu, deleného dvanástimi. Ak ste o hypotéku žiadali dvaja, váš spoločný príjem nesmel presiahnuť dvojnásobok tejto sumy, teda 2634 eur. Chcem však upozorniť, že daňový bonus si môže uplatniť len jeden dlžník,“ dopĺňa M. Búlik.

Požiadajte o potvrdenie čím skôr, váš zamestnávateľ ho bude vyžadovať do 15. februára

Kto si chce uplatniť daňový bonus, potrebuje od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch. „V niektorých bankách ho nájdete automaticky v internetbankingu, inde však oň musíte žiadať.  Banka má potom až 30 kalendárnych dní na jeho bezplatné vystavenie. Ak ste zamestnaní a ročné zúčtovanie vám robí zamestnávateľ, potrebuje od vás všetky doklady do 15. februára. Ak ste o potvrdenie ešte nepožiadali, je najvyšší čas. Ak podnikáte, máte viac času, keďže termín podania daňového priznania je až koniec marca,“ dodáva Marián Búlik.

Čistá úspora až 400 eur

Ak mladí ľudia splnia podmienky pre daňový bonus, štát im na zníženej dani každý rok vráti 50 % zaplatených úrokov z úveru do výšky 50-tisíc eur. To znamená maximálne 400 eur každý rok. Nárok na bonus vzniká päť po sebe nasledujúcich rokov splácania hypotéky. V prvom roku sa však bonus počíta len z počtu mesiacov, počas ktorých sa reálne splácala hypotéka. Ak ste hypotéku uzavreli napríklad v polovici roka a splácali ju teda len 6 mesiacov, máte nárok iba na polovicu z tejto sumy. 

Kedy naopak nemajú mladí ľudia nárok na bonus? „Ak ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie pred 01. januárom 2018, získavate zvýhodnenie automaticky podľa starých pravidiel. Tie boli výhodnejšie a umožňovali získať výrazne úľavu vyššiu až o 1 700 eur ročne. Ak ste však tento úver v uplynulých dvoch rokoch refinancovali, strácate na bonus nárok. Rovnako na bonus nie je nárok pri hypotéke na chaty a chalupy, čiže nehnuteľnosti, ktoré nie sú určené na trvalé bývanie. Podstatné je, čo máte napísané na liste vlastníctva,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Daňová úľava pri sporení v 3. pilieri

Všetci, ktorí v roku 2019 mali uzavreté doplnkové dôchodkové poistenie, čiže si sporili v takzvanom 3. pilieri, majú nárok na daňovú úľavu. Zo základu dane si môžu odrátať maximálne 180 eur a ušetriť tak 34,2 eur. „Pri súčasných podmienkach v 3. pilieri je dobré sporiť si aspoň 15 eur mesačne, čím vzniká nárok na plnú daňovú úľavu. Samozrejme, osobne ľudí povzbudzujem využiť príspevok zamestnávateľa a sporiť si aspoň rovnakú sumu,“ vysvetľuje Búlik.  

V roku 2019 na trhu pôsobili v 3. pilieri štyri spoločnosti: DDS Tatrabanky, NN, AXA a Stabilita. Každá má zo zákona po skončení roka poslať ročný elektronický výpis, ktorý slúži ako podklad pre uplatnenie daňovej úľavy. Na požiadanie vám správcovská spoločnosť vystaví aj papierový výpis. „Ak vám z DDS neprišlo potvrdenie o prijatých platbách k uplatneniu daňovej úľavy, môže byť problém v tom, že nespĺňate podmienky  pre získanie úľavy. To sa stáva pri starších zmluvách, uzatvorených do 31. decembra 2013 s dávkovým plánom. V tomto prípade potrebujete uzavrieť dodatok k zmluve, aby ste na úľavu získali nárok. Dodatkom však majitelia staršej zmluvy strácajú nárok čerpať financie z 3. piliera oveľa skôr ako až po dosiahnutí dôchodkového veku. Odporúčam preto poradiť sa s finančným sprostredkovateľom, či je takýto dodatok  pre vás skutočne výhodný,“  odporúča Marián Búlik z OVB.

Nezabudnite na daňové priznanie z nehnuteľnosti

Ak ste v minulom roku kúpili nehnuteľnosť, musíte do 31. januára 2020 podať daňové priznanie. Pre vznik povinnosti je podstatný dátum zápisu nadobudnutej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Ak ste si napríklad vybavovali hypotéku v decembri 2019, ale ako vlastníka vás zapísali až pred pár dňami v januári 2020, povinnosť podať daňové priznanie máte až k 31. januáru 2021. 

V prípade manželov stačí, aby priznanie podal iba jeden z nich. Samozrejme, len v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo. V opačnom prípade (čiže manželia so zrušeným bezpodielovým spoluvlastníctvom) alebo v prípade viacerých majiteľov podáva každý z majiteľov nehnuteľnosti daňové priznanie sám alebo si zvolia zástupcu, ktorí tak urobí za všetkých. Pri spoločnom daňovom priznaní je potrebné túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní. 

Daňové priznanie  sa podáva  osobne, poštou alebo elektronicky na obecnom alebo mestskom úrade, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Na elektronické podanie potrebujete občiansky preukaz s čipom a čítačku V každom prípade, elektronické podanie nie je samozrejmosť, keďže úrady dnes nemajú povinnosť poskytovať túto možnosť. Ak daňové priznanie nepodáte, hrozí  vám pokuta do výšky vyrubenej dane, a to od 5 do 3 000 eur. 

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. viac

Cookies boli deaktivované, všetky už vytvorené cookies boli odstránené.