Dávka v nezamestnanosti: Kto má na ňu nárok a ako o ňu požiadať?

|

Čo robiť, ak prídete o prácu? Kedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti a čo všetko musíte splniť, aby ste ju dostali? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete v našom článku.

Čo je to dávka v nezamestnanosti?

Dávka v nezamestnanosti je finančná podpora, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa po splnení zákonom stanovených podmienok. Poskytuje sa počas podporného obdobia, ktoré trvá šesť mesiacov. Jej cieľom je zabezpečiť príjem ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie.  

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku má uchádzač vtedy, ak je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska. 

Predtým, ako je uchádzač zaradený do evidencie, musí byť poistený v nezamestnanosti aspoň dva roky počas posledných štyroch rokov, a to buď ako:

 • zamestnanec na základe trvalého pracovného pomeru,
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
 • dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti (živnostník), ktorý za posledné štyri roky aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti a počas tohto obdobia nepoberal podporu.

Za určitých podmienok môže nárok na dávku v nezamestnanosti vzniknúť aj policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nespĺňa podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

 • Samostatne zárobkové osoby, ktoré si dobrovoľne neplatia poistenie v nezamestnanosti,
 • zamestnancov podľa osobitného predpisu (prokurátori alebo sudcovia),
 • obvinených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • žiakov strednej školy a študentov vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe,
 • osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, 
 • osoby, ktoré dovŕšili invalidný dôchodkový vek a osoby s invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • dohodárov, ktorí pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohodárov, ktorí pracujú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorí majú priznaný predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek.

Čo musíte splniť, aby ste dostali dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vzniká vtedy, ak ste registrovaný na úrade práce a v posledných štyroch rokoch pred registrovaním do evidencie uchádzačov ste boli minimálne 730 dní poistený v nezamestnanosti. Do tejto dĺžky sa vám neráta obdobie, ktoré bolo už raz započítané do prechádzajúceho poberania dávky.


Pri živnostníkoch je dôležité vedieť, že na to aby ste dostali dávky, musíte mať všetky poplatky spojené s poistením v nezamestnanosti zaplatené včas a v správnej výške. 


Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Požiadať o dávku je naozaj jednoduché. Môžete to spraviť osobne priamo pri prihlasovaní na úrad práce, a to tak, že podáte Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá zároveň slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. 

Alebo, ak ste to nevybavili na úrade, môžete navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a tam podať Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. K tej musíte priložiť aj Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dokumenty môžete jednoducho podať osobne, cez elektronickú schránku alebo poštou.

Ako si vypočítam výšku dávky v nezamestnanosti?

Výpočet dávky v nezamestnanosti je jednoduchý. Odvíja sa od výšky vašej hrubej mzdy za posledné dva roky a je to zhruba polovica vášho mesačného príjmu, predtým než ste sa zaevidovali na úrade práce.

To znamená, že ak ste pred zaevidovaním zarábali 800 eur mesačne v hrubom, vaša dávka v nezamestnanosti bude približne 400 eur. 

Aká je maximálna výška dávky v nezamestnanosti?

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2023 je pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 € a pri 31-dňovom mesiaci 1234,20 €. 

Ako dlho môžem poberať dávku v nezamestnanosti?

Ako sme spomínali vyššie, dávka v nezamestnanosti sa môže poberať maximálne 6 mesiacov. Samozrejme, počas týchto 6 mesiacov vám úrad práce pomáha pri hľadaní novej práce. Môže sa preto stať, že ju budete čerpať kratšie ako šesť mesiacov. 

Ak čerpáte dávku menej ako tri mesiace, máte stále nárok na vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúce mesiace. Musíte o ňu požiadať písomne a doručiť ju na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska. 

Ak si o ňu nepožiadate, zostáva vám nárok na dávky, ak prídete o zamestnanie skôr ako o dva roky. Keď si teda nájdete prácu po dvoch mesiacoch platenia dávok a po roku prácu stratíte, stále vám zostávajú ešte 4 mesiace, počas ktorých môžete poberať dávku v nezamestnanosti.  

Zhrnutie

Požiadať o dávku v nezamestnanosti nie je nič komplikované. Stačí, ak pravidelne vy alebo váš zamestnávateľ platíte poistenie v nezamestnanosti a po strate zamestnania sa nahlásite na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska. Nemusíte zúfať, pretože úrad práce vám pomôže pri hľadaní nového zamestnania. 


Ak momentálne hľadáte kariérnu príležitosť a láka vás svet financií, zvážte prácu finančného sprostredkovateľa pre OVB. Môžete sa tešiť na flexibilný pracovný deň, odmeňovanie podľa výkonu a možnosti neustáleho rozvoja. Pridajte sa k nášmu tímu a spolupracujte s viac ako 5 000 finančnými sprostredkovateľmi OVB v celej Európe.