Dobrovoľné príspevky do druhého piliera štát v súčasnosti nijako nepodporuje.

Možnosťou, ako si vylepšiť vlastný dôchodok sú aj dobrovoľné príspevky v druhom pilieri, ktorých sa dotkli aktuálne legislatívne zmeny.

 

 
 

Dobrovoľné príspevky do druhého piliera štát v súčasnosti nijako nepodporuje.

Súčasné zmeny v druhom pilieri systém nezachránia, pomôcť však môžu

Slovensko čaká boj s demografickou krízou. A prognózy sú skutočne nepriaznivé. „Demografické dôsledky očakávaného populačného vývoja na Slovensku budú mať katastrofálny dopad na celý sociálny systém, preto z neho môžeme očakávať len mizivý dôchodok. Bez dostatočných vlastných úspor bude pre ľudí dôchodok len obdobím odriekania,“ varuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Možnosťou, ako si vylepšiť vlastný dôchodok sú aj dobrovoľné príspevky v druhom pilieri, ktorých sa dotkli aktuálne legislatívne zmeny.

Všetci, ktorí sú zapojení v druhom pilieri si môžu na svoj osobný dôchodkový účet zasielať dobrovoľné príspevky. Ich výhodou je, že sporitelia nebudú platiť daň z dosiahnutých výnosov. Navyše sa pri takomto investovaní aplikujú výrazne nižšie poplatky ako pri iných formách investovania, akými sú napríklad klasické podielové fondy. Peniaze je však možné vybrať až v dôchodku. „To je na jednej strane výrazným obmedzením (úspory nemôžete považovať za svoje dostupné rezervy), na strane druhej to však ľuďom znemožní úspory nerozvážne či emotívne minúť na iné veci ako dôchodok,“ vysvetľuje Búlik. „Štát by preto mal takýto typ sporenia, ktorý je jednoznačne zameraný na dôchodok výrazne podporovať. Avšak daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov skončilo v roku 2016 a v súčasnosti nie je žiadne“.

 

O investovaní dobrovoľných príspevkov budú rozhodovať sporitelia aj pred koncom sporenia

Najnovšie legislatívne zmeny však myšlienke dobrovoľného sporenia do druhého piliera aspoň sčasti nahrávajú. Podľa zákona, ktorý doteraz platil sa po dosiahnutí veku 52 rokov hodnota majetku sporiteľa musela postupne presunúť do garantovaného dôchodkového fondu – rovnako tak aj majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov. Parlament však vo februári tohto roku schválil návrh, aby dobrovoľné príspevky tomuto režimu odteraz nepodliehali. Sporiteľ ich bude môcť investovať do akciových alebo indexových fondov podľa svojho uváženia – hoci aj pár rokov pred odchodom do penzie. Môže tak v tomto období zarobiť podstatne viac, keďže tesne pred dôchodkom môže mať z dobrovoľných príspevkov nasporenú už zaujímavú sumu. Tento majetok tak nebude musieť byť posledné roky sporenia zhodnocovaný odhadovanými 1-2 percentami ročne v garantovanom fonde. Naopak - bude môcť byť zainvestovaný v negarantovaných fondoch s predpokladaným zhodnotením 5-7 %, čo sporiteľom môže priniesť atraktívne zisky. „Pre dobrovoľné príspevky pritom platí, že čas výberu si môžete určiť sami. Preto ak by hodnotou nasporenej sumy tesne pred plánovaným výberom zahýbali trhové výkyvy, jednoducho počkáte a výber zrealizujete až keď trh prepad vyrovná. Počas tejto doby by vám peniaze nechýbali – tak či tak by ste zatiaľ čerpali dôchodok z 1. piliera a z povinných príspevkov do 2. piliera,“ odporúča Búlik.

 

Problémy druhého piliera

Pre dobrovoľné ako aj povinné príspevky platí, že najdôležitejšie je správne rozdelenie do dôchodkových fondov. V súčasnosti je pritom 78,9 % úspor všetkých Slovákov v málo výnosných garantovaných fondoch a tento podiel v posledných rokoch len veľmi pomaly (po desatinkách) klesá. „Pre čo najvyššiu hodnotu vášho dôchodku je mimoriadne dôležité, aby pomer medzi garantovaným a negarantovaným fondom bol počas celého obdobia sporenia správne nastavený. A to predovšetkým podľa vášho veku, investičného profilu (tj. podľa toho ako vnímate investovanie a s ním spojené riziká) ako aj podľa vašej celkovej finančnej situácie“, odporúča Marián Búlik.

Príklad rozdielneho zhodnotenia v garantovaných a negarantovaných fondoch: Za 20 rokov sporenia v garantovanom fonde pri ročnom výnose 2 % a mesačnom vklade 30 € bude na konci nasporená suma 8 842 €. Pri rovnakom mesačnom vklade za 20 rokov sporenia v negarantovaných fondoch s predpokladaným zhodnotením 6 % p. a. bude výsledná suma až 13 669 €.  Rozdiel po 20 ročnom sporení je takmer 5 000 €.

Okrem príliš konzervatívneho uloženia úspor je problémom druhého piliera aj to, že do neho vstupuje len približne 30 % ľudí prichádzajúcich na trh práce. Z praxe vyplýva, že zvyšných 70 % sa o vstupe nerozhodlo najmä kvôli nedostatku informácií. A to ako zo strany školstva tak aj štátu. Ich úlohu preto na seba často preberajú finanční sprostredkovatelia. Až od nich mladí ľudia získavajú komplexné informácie o druhom pilieri a dôchodkovom systéme. „Mladým ľuďom jednoznačne radíme do druhého piliera vstúpiť – čím skôr, tým viac si nasporia. Jedine zamestnancom s minimálnou mzdou či živnostníkom s minimálnymi odvodmi vychádza pri súčasnom nastavení systému lepšie zostať iba v prvom pilieri,“ odporúča Marián Búlik.  

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri
 

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie.  viac

Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku.