Doteraz sme sa od seba navzájom učili a inšpirovali, teraz sa spojíme

|

... a vplyv na celý trh bude obrovský. Benefitovať z tejto situácie budú všetci naši klienti, sprostredkovatelia a celý trh

Práve v týchto dňoch oslavuje spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko 30. výročie svojho vzniku. A na výročnom stretnutí pre partnerov, zamestnancov a sprostredkovateľov predstaví svoju odvážnu víziu na najbližších päť rokov, vďaka ktorej sa stane ešte výraznejším lídrom na trhu, než to bolo doteraz.

O finančnom sprostredkovaní a podnikateľských príležitostiach sme diskutovali s tromi lídrami, ktorí boli pri všetkých rozhodujúcich momentoch najväčšieho sprostredkovateľa na trhu. Benedikt Fronc, Jaroslav Vonkomer a Štefan Hrúza nám povedali, aké bolo OVB na začiatku, aké je dnes, ale hlavne ako ho vidia v roku 2027.

Benedikt Fronc, konateľ a predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko 1993 – 2008

JASNÁ VÍZIA HNEĎ OD ZAČIATKU

Pán Fronc, aké boli začiatky OVB na Slovensku pred 30 rokmi?

Začiatky sa vždy skladajú z množstva vecí a maličkostí, ktoré do seba musia zapadnúť. Ale najdôležitejšia bola vízia a viera zakladateľov, že finančné sprostredkovanie je pre slovenský trh absolútne potrebné. A táto viera sa stala pravdou veľmi skoro.

UŽITOČNOSŤ A POTREBNOSŤ SLUŽBY

Prečo?

Boli to časy, keď ľudia nerozoznali sporiteľňu od poisťovne, keď sme mali na Slovensku možno jednu banku, jednu sporiteľňu a ľudia boli úplne hladní po finančných informáciách. Navyše ako to už na začiatku býva, neboli tu len pozitívne skúsenosti s financiami, objavovali sa podvodníci a rôzne pyramídové hry, ktoré lákali ľudí na obrovské výnosy, a ľudia nerozumeli a nedokázali rozoznať podvodné schémy od skutočných produktov. 

Aj v tomto urobilo OVB už na začiatku obrovský kus práce, tu bola naša rola rovnako významná a dôležitá. Dá sa povedať, že už vtedy sme pomohli Slovákom zorientovať sa v obrovskom mori finančných príležitostí.

MENŠIE OČAKÁVANIA, VÄČŠIE NADŠENIE

Dalo sa hovoriť už v tom období o jasnej stratégii a cieľoch?

Pravda je taká, že keď sme v tých rokoch začínali, Slovensko bolo najmenšie v porovnaní s ostatnými krajinami a holding preto nemal nejaké extrémne veľké očakávania od tohto trhu. Preto sme mohli pri rozbiehaní biznisu trochu voľnejšie dýchať. Ale...

Poviem vám jeden konkrétny príbeh. Náhodou som sa objavil na jednom školení pána riaditeľa Žemličku. Nadšene hovoril o tom, aké OVB bude, čím sa stane na Slovensku, čo bude znamenať pre ľudí a aká veľká bude naša budúcnosť. Poviem vám, že z tohto stretnutia som odchádzal absolútne očarený a uveličený, a možno až vtedy som si prvýkrát naplno uvedomil, že tu budujeme niečo veľkolepé. A ak teda holding na nás nevyvíjal nejaký extrémny tlak, my sami sme tlačili na to, aby sme boli úspešní. A toto nám v povahe ostalo.

NA ŠPICI V EURÓPE

Pán Fronc, máte unikátnu možnosť porovnať viaceré krajiny, keďže ste stáli pri zrode OVB na Slovensku, v Česku, Poľsku a teraz aj v Slovinsku. Aké je to slovenské OVB?

Neviem, či som ten najpovolanejší, ale poviem to takto: na Slovensko často chodíme s kolegami z iných krajín po rady. Áno, je to tak. Berieme si veľa príkladov a rád či už z IT, produktového oddelenia, od samotných sprostredkovateľov, alebo ľudí v centrále, Slovensko patrí vďaka výsledkom v rámci šestnástich krajín OVB v Európe k absolútnej špičke.

Aké bude OVB v roku 2027?

Excelentné.

Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko od roku 2010

DOTERAZ SME SA OD SEBA NAVZÁJOM UČILI A INŠPIROVALI, TERAZ SA NAVYŠE SPOJÍME

Je logické, že na začiatku života firmy je potrebné definovať hodnoty, princípy a víziu fungovania, s ktorými veríme, že uspeje. Po 30 rokoch sme však v období zrelosti. Bolo potrebné prísť s novou víziou aj stratégiou?

Myslím si, že každá firma, ktorá chce napredovať a rásť, potrebuje stratégiu a víziu. Myslím si aj to, že OVB má za sebou veľkú historickú skúsenosť, na ktorej princípe vie stavať. Dalo by sa povedať, že sme matkou finančného sprostredkovania na Slovensku. Za tých 30 rokov sme vychovali naozaj veľa lídrov a ja to formovanie novej stratégie vnímam práve cez nich a cez spojenia. To je to kľúčové slovo a nielen slovo. Spojenie. Vytvorenie synergie všetkých skúseností a pohľadov našich lídrov. Táto orchestrácia bude na konci znamenať jedinečnú, neskutočnú silu.

V čom je podľa vás práve táto stratégia iná a výnimočnejšia oproti tým predchádzajúcim?

Poviem to ešte inak: doteraz sme sa od seba navzájom veľa učili a inšpirovali, teraz sa navyše spojíme.

SPOLUPRÁCOU NA VRCHOL

Ako stratégia vznikala?

Začalo sa to všetko ešte v minulom roku 2022, ktorý bol pre nás historicky najúspešnejší. Prekonali sme v ňom prvýkrát hranicu obratu 50 miliónov eur. A ten pocit z úspechu bol neskutočný.

Zároveň v tom momente eufórie sme si viacerí začali klásť otázku, ako tento úspech zopakovať alebo prekonať aj bez výnimočných trhových príležitostí.

Vydali sme sa teda začiatkom roka na cestu hľadania odpovedí. Ja by som to prirovnal k takej horolezeckej expedícii, ktorá si dá za cieľ vyliezť na najvyšší vrchol. Už od začiatku sa vytvoril základný tím, ktorý si vybudoval základný tábor, v ktorom sme riešili všetky vstupy, okolnosti, podmienky, ale aj schopnosti tímu a jednotlivcov. Nemalo zmysel niečo si nahovárať alebo klamať, lebo výstup na vrchol by sa mohol skončiť katastrofálne. A tak bolo pre mňa fascinujúce pozorovať túto skupinu ľudí, ktorí na začiatku silno argumentovali, ale s každým týždňom sa čoraz viac a viac zbližovali a dopĺňali rôznymi pohľadmi a skúsenosťami. Vždy som vedel, že máme spoluprácu v DNA, a už počas tohto procesu som videl, že tam je naozaj naša sila.

Na škále od jedna do desať je nová vízia ako veľmi odvážna?

Desať.

VÍZIU UŽ NAPĹŇAME

Je reálne ju naplniť?

Bol by som zlým lídrom, keby som tomu neveril. A priznám sa, že tomu verím od okamihu, keď sme sa na stratégii dohodli. Ten potenciál na posun a rast vidím primárne v dvoch príležitostiach. Tou prvou sú ľudia a ich naozaj obrovský potenciál. To jediné, na čom potrebujeme popracovať, je orchestrácia lídrov, jednotlivých štruktúr. Rozbehnuté to máme dobre. Druhá príležitosť je technická časť, ktorá v sebe zahŕňa zjednodušenie procesov, rozvoj IT, prípravu nových produktov, jednotné vzdelávanie, využívanie nových technológií a prípravu nových projektov.

Čo primárne prinesie nová vízia sprostredkovateľom?

Predovšetkým jasnú predstavu, kam smerujeme a čo je náš cieľ. Je to, ako keď v orchestri všetci hráči pozerajú na dirigenta, ktorý ich vedie. Každý nástroj hrá svoju partitúru, a aby to celé spolu na konci znelo dobre, potrebujú byť vzájomne zladení. Vtedy je to krásny súzvuk, ktorý sa dobre počúva. Nová vízia prináša práve to vzájomné zladenie a oveľa väčšiu synergiu pri využívaní toho najlepšieho, čo v OVB máme. Chceme čo najviac procesov robiť jednotne s dôrazom na rozvoj a rast ľudí, zapracovanie nováčikov, plánujeme nové manažérske vzdelávanie lídrov, nové vzdelávanie riaditeľov zamerané na leadership. A dôležitá je už spomínaná technická stránka, ktorá bude hlavne o pokračujúcej digitalizácii, zjednodušení procesov a výraznom ušetrení času, ktoré sprostredkovateľom umožní oveľa viac času investovať do rozvoja svojich firiem a nemíňať energiu v administratívnej práci s klientom.

VÍZIA PRINESIE KLIENTSKY A TECHNOLOGICKÝ ZÁŽITOK

Čo prinesie vízia klientom?

Primárne nezabudnuteľný klientsky zážitok, ktorý s nami zažije už pri tvorbe finančného plánu. Klienti sa môžu tešiť aj na našu novú klientsku aplikáciu, ktorá bude pre nich vstupnou bránou do sveta investícií. Uvidia v nej aktuálny stav a vývoj svojich investícií, ale aj iné, ďalšie segmenty v rámci nášho finančného servisu, ktoré ponúkame.

Novinkou bude aj využitie umelej inteligencie pri príprave predikcií klientskeho port-fólia alebo možnosť virtuálnej formy prezentácie finančného plánu.

Aké bude OVB v roku 2027?

Jednoznačný líder s najväčším rastom a vplyvom na finančnom trhu.

Štefan Hrúza, krajský riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko

Pán Hrúza, aká je pre vás nová vízia OVB, kde vidíte jej najväčší prínos?

Tá filozofia tu už bola od začiatku, inak by sme nedokázali 30 rokov úspešne budovať firmu, a to tak, že je vlastne od začiatku podnikania lídrom na trhu. 

Kde však ja vidím najväčší prínos vízie, je to, že sme prišli skutočne k spoločnému širšiemu konsenzu nielen na úrovni centrály a jednotlivých štruktúr, ale aj na rôznych riaditeľských úrovniach.

Je šanca, že všetci budú naozaj vyznávať rovnaké princípy a hodnoty?

Verím, že áno. Za dôležitejšie však považujem to, že vízia dáva rovnakú šancu a poskytuje rovnaký priestor pre každého, kto chce. A toto je to kľúčové – treba chcieť. Výhoda OVB je, že poskytuje priestor na rast každému v ktorejkoľvek fáze života a podnikania.

Čo bude najdôležitejšie pri implementácii vízie?

Dodržiavanie stanovených pravidiel.

Predstavte si, že hráte futbal a váš kamarát fauluje. Ale pretože je to váš kamarát, faul neodpískate. A čo sa stane? Začne sa hra bez pravidiel, chaos, neprehľadnosť a výsledkom je, že sa všetkým prestane páčiť.

My musíme budovať a ctiť firemnú kultúru. Byť hrdí na značku a logo na drese. Dodržiavanie pravidiel znamená, že všetci majú rovnaké príležitosti, že všetkým je všetko jasné, vieme sa učiť a inšpirovať navzájom, vieme sa povzbudzovať a ťažiť zo spoločnej stratégie. Vieme zapracovávať nováčikov do tímu. Tam vidím synergiu.

Ak dodržiavate pravidlá a dohodnuté, úspech nie je vecou náhody. Kľúčoví pre úspech budú všetci riaditelia a ich postoj k „hre“. Ak budeme jeden tím, raketovo porastieme.

Povedzte mi, prečo by som sa práve teraz mal pridať k OVB?

To je jednoduché. Pretože je to najskúsenejší sprievodca v nekonečnom mori finančných a podnikateľských príležitostí.

Článok vyšiel v tlačenom vydaní týždenníka Trend.