Čo sú ESG fondy a prečo sú budúcim trendom?

|

Čo je ESG?

Skratka ESG (environmental, social and governance) označuje spoločensky zodpovedné investovanie. Pri tomto type investovania ide o to, že investor zohľadňuje okrem potenciálneho výnosu aj spoločenskú zodpovednosť firiem, do ktorých plánuje vložiť svoj kapitál.

Environmentálne faktory zohľadňujú vplyv na životné prostredie. Zahŕňajú napríklad to, koľko spoločnosť produkuje emisií a odpadu a či ho recykluje.Takisto aj koľko spotrebuje energií a ako chráni prírodné zdroje a prostredie. Medzi sociálne faktory patria napríklad pracovné podmienky, ochrana ľudských práv, prípadne využívanie nútenej práce a poškodzovanie zdravia zamestnancov. Pod „governance“ patrí spôsob riadenia podniku a jeho transparentnosť, či prítomnosť korupcie a rodinkárstva. 

Aktivity ESG firiem v uvedených oblastiach hodnotia celosvetové rebríčky. Tie sa podľa jednotlivých sektorov zameriavajú na rôzne činnosti a opatrenia, ktoré sa očakávajú od firiem so zodpovedným prístupom. Napríklad pri poisťovniach sa hodnotí, ako sú pripravené na klimatické zmeny a či zvládajú ochranu dát a súkromia klientov. Pri firmách s viacerými dodávateľmi a sprostredkovateľmi súčasne, sa zase kladie dôraz na environmentálne a sociálne audity alebo zvyšovanie udržateľnosti podnikania. 

Prečo stúpa popularita investovania do ESG fondov?

ESG fondy zobrazujú skóre firiem, ktoré sa hodnotí na škále od 0 do 100. Hodnoty v rozmedzi 75 až 100 bodov sú pritom dobrým znamením a dôkazom spoľahlivosti takej spoločnosti. Spoločnosti s vysokým ESG skóre majú zvyčajne jednoduchší prístup k dotáciám či k rôznym daňovým úľavám. 

Tieto firmy tak majú vyšší predpoklad zhodnotenia kapitálu pre investora. ESG fondy v Európe aj v USA získavajú desiatky miliárd dolárov ročne. Globálne tvorí tento druh investícií už tretinu všetkých aktív. Z čoho vyplýva, že nejde o chvíľkovú záležitosť, ale vážnu zmenu na finančných trhoch.

Trend investovania do ESG fondov naštartovali vyspelé štáty tým, že spustili verejnú podporu zelených technológií. Ide o opatrenia smerujúce k uhlíkovej neutralite a k dosiahnutiu záväzkov pre zachovanie trvalo udržateľného rozvoja. 

Akú rolu hrá ESG pri investovaní?

Na trvalú udržateľnosť sa bude klásť stále väčší dôraz. Firmy, ktoré už dnes spĺňajú tieto kritériá, majú pred konkurenciou podstatný náskok. Zároveň však myslite na to, že zohľadňovanie ESG kritérií automaticky neznamená vyšší výnos, resp. nižšiu rizikovosť investície. Každé investovanie totiž nesie riziká. 

Pre koho je vhodné investovanie do ESG fondov?

Už dnes sa od spoločností vyžaduje, aby vykonávali aktivity v oblasti ekológie či spoločenskej zodpovednosti. Typickým príkladom je móda, kde stále viac mladých zákazníkov odmieta nakupovať tzv. rýchlu módu. Od svojich obľúbených značiek chcú vedieť, či vyrábajú oblečenie v súlade s ekologickými a etickými pravidlami. 

Odmietajú nakupovať produkty firiem, ktoré využívajú nelegálnu detskú prácu, tvoria nadmerné množstvo nezlikvidovateľného odpadu, čím prispievajú k väčšiemu globálnemu znečisťovaniu. Preto sú ESG fondy určené investorom, ktorí sa zaujímajú aj o ekológiu a zelené investovanie. Záleží im na tom, aby ich časť kapitálu išla do činností a firiem zohľadňujúcich definované faktory udržateľnosti. Ide o spoločnosti, ktoré majú vysoký predpoklad, že budú spotrebiteľmi uprednostňované. 

Ako na investovanie do ESG fondov? 

Investovanie do ESG fondov je podobné ako pri bežných fondoch. Pri investovaní je dôležité mať k dispozícii konkrétnu sumu peňazí, bez ktorej sa nejaký čas zaobídete, prípadne ktorú ste schopní investovať pravidelne. Napríklad každý mesiac. Nemusí pritom ísť o príliš vysoké sumy, význam má najmä dlhodobé investovanie. 

Tiež si vopred určite dobu, počas ktorej budete do ESG fondov investovať. Je dôležité poznať aj svoju toleranciu rizika, a teda či uprednostňujete konzervatívne alebo rizikovejšie investície. So všetkým vám však spoľahlivo poradí skúsený finančný sprostredkovateľ

Firmy bez ESG budú mať zásadný problém

Aktuálne sa zdá, že plnenie faktorov udržateľnosti bude pre firmy do budúcnosti nutnosťou. Je dosť možné, že firma, ktorá prepadne v hodnotení ESG faktorov vo viacerých kategóriách, prestane byť pre podielové fondy a veľkých investorov zaujímavá. Jej výsledky sa tým môžu zhoršovať. 

Už dnes dokážete pri svojom investovaní vyjadriť svoje preferencie z hľadiska udržateľnosti a zahrnúť ESG fondy do svojich investičných rozhodnutí. Radi vám s tým pomôžu naši finanční sprostredkovatelia.