Financie podnikateľa si zaslúžia pozornosť

|

Každý, kto chce podnikať a byť úspešný v biznise, by sa mal na začiatku zorientovať vo svojich financiách, daniach a odvodoch. Ako na to, na čo všetko je dobré dať pozor a čo je potrebné brať do úvahy, nám prezradila expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslava Lukačovičová.

S akými chybami z pohľadu financií sa najčastejšie stretávate v začiatkoch podnikania? Čomu sa vyvarovať a na čo dať pozor?

Vždy hovorím, že každý podnikateľ by mal predtým, ako začne podnikať, absolvovať niečo ako kedysi muži vojenskú službu, po ktorej sa vracali ako chlapi. U podnikateľov by to mal byť aspoň základný kurz, ktorý by im priniesol informácie o tom, aké odvody sa platia v tejto krajine, aké dane sa platia, čo sa môžem dočítať zo svojho daňového priznania. Úplne chápem, že väčšina podnikateľov tieto záležitosti zverí účtovníkom, ale rozumieť aspoň v základoch by im mal každý, kto chce podnikať. Stretávam sa s neznalosťou, ktorá môže neskôr viesť nielen k vysokým daniam, odvodom, ale nezriedka zbytočne pripraviť podnikateľov o nemalé financie.

Ako sa dá ušetriť na začiatku podnikania a na čom sa naopak neoplatí šetriť?

Neoplatí sa šetriť na dobrom právnikovi a účtovníkovi. Právnikovi z titulu vhodného výberu oprávnení či právnej formy a na účtovníkovi z titulu dobrého nastavenia samotného podnikania z pohľadu výdavkov, odvodov a v konečnom dôsledku aj základu dane a dane samotnej. Podnikateľ fyzická osoba si môže vybrať, aký typ výdavkov bude uplatňovať, v rámci právnických osôb si môžu podnikatelia vybrať medzi zamestnaním, odmenou za výkon funkcie konateľa až po výplatu podielov na zisku. Keď si podnikateľ od začiatku dobre nastaví veci, vie, čo môže a čo nie, vyhne sa nepríjemným prekvapeniam. A to je vlastne odpoveď na to, ako sa dá ušetriť. Vhodným nastavením právnej formy a pôsobenia podnikateľa v tejto forme z pohľadu odvodov a výdavkov.

Podľa čoho je dobré sa rozhodnúť, akú formu podnikania zvoliť?

Keď lektorujem kurzy daňovo-odvodových zručností pre ľudí, ktorí chcú podnikať, na konkrétnych príkladoch im ukazujem, že univerzálna odpoveď na to, či je vhodnejšie podnikanie fyzickej alebo právnickej osoby, z pohľadu financií neexistuje, respektíve tie rozdiely sú minimálne. Potom je potrebné zobrať do úvahy aj ďalšie faktory ako výška predpokladaných príjmov, potreba obchodných či skladových priestorov, prípadné zamestnávanie či nákup materiálu alebo tovaru. Rovnako je potrebné zobrať do úvahy prípadné ručenie za záväzky, úvery a tiež to, či chce podnikateľ podnikať sám alebo sú na to viacerí.

 Aké sú výhody podnikania na živnosť a naopak výhody založenia s. r. o.?

Živnosť je rýchlejšia a lacnejšia na založenie aj na prípadné zrušenie, naopak obchodná spoločnosť je na založenie drahšia a proces zápisu do registra trvá dlhšie. V prípade potreby ukončenia takéhoto podnikania to tiež nie je úplné jednoduché a je potrebné urobiť rozhodnutie, či spoločnosť pôjde do likvidácie, prípadne ju niekto kúpi alebo sa zlúči s inou spoločnosťou.

V rámci živnosti podnikateľ nemá veľa priestoru na manévrovanie ohľadom výšky odvodového zaťaženia, naopak v rámci obchodnej spoločnosti má podnikateľ viac možností rozhodnúť, ako bude jeho odvodové zaťaženie vyzerať. Z pohľadu ručenia za prípadné záväzky jednoznačne vyhráva obchodná spoločnosť, pretože živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

Aké výdavky si môže podnikateľ uplatniť a na čo všetko treba pri ich uplatňovaní dať pozor?

Podnikateľ fyzická osoba má možnosť rozhodnúť sa pre paušálne alebo reálne výdavky, obchodná spoločnosť takúto možnosť nemá. Tá uplatňuje vo svojich výdavkoch len tie reálne vynaložené. Paušálne výdavky pre fyzické osoby sú vhodné pre podnikateľov, ktorí vykonávajú rôzne duševné činnosti, ktoré nevyžadujú potrebu veľkých výdavkov, a teda ani možnosť ich uplatnenia.

Ak sa bavíme o reálnych výdavkoch, odporúčam hlavne začínajúcim podnikateľom urobiť si taký nákladový test, aby sa naučili, na čo všetko si majú v súvislosti s výdavkami a ich uplatnením dávať pozor. Pár dní by si mali v súvislosti s akoukoľvek činnosťou kontrolovať, či sa netýka ich podnikania, a ak áno, či výdavky s ňou spojené majú podchytené.

Napríklad: ráno mi zvoní budík, pretože musím vstať a ísť na stretnutia, ten budík mám na mobilnom telefóne, ktorý budem používať aj cez deň. Ako mám zachytené výdavky spojené s mobilným telefónom? Odchádzam z domu, idem na stretnutie. Sadám do auta. Ako mám to auto alebo cestu autom zachytenú vo výdavkoch? A takto postupne pri čomkoľvek, čo robím a týka sa to podnikania. Pomáhajú mi príbuzní? Môžu bez nároku na odmenu? Chcem ich však odmeniť, ako môžem? Vždy je lepšie mať viac výdavkov a dokladov a z nich potom usúdiť, ktoré sú oprávnené a ktoré nie, ako na konci roka hľadať a spomínať, čo všetko som robil a kde všade som bol. Takže celý rok odkladať akékoľvek doklady na jedno miesto.

Akú radu by ste dali začínajúcim podnikateľom z pohľadu prístupu k financiám?

Aby nepristupovali k účtovníctvu, daniam či odvodom ako k nutnému zlu, ale aby sa zaujímali o to, ako sa dajú rozumne nastaviť. Aby komunikovali so svojimi účtovníkmi a pýtali sa skôr, ako niečo pokazia. Osobne mám radšej klientov, ktorí sa na všetko pýtajú, ako klientov, ktorí neuvážene konajú a potom sa nestačím čudovať. Podnikanie je spojené nielen s plnením si snov, úspechov či zabezpečením sa, ale aj s platením daní či odvodov. Podnikateľ vie, že ak sa mu darí, musí zaplatiť aj dane. Rovnako je dobré vedieť, že podnikanie, ktoré roky podnikateľ tlačí do straty, len aby sa vyhol daniam, vyzerá veľmi podozrivo a môžu prísť otázky, z čoho vlastne žije alebo na čo vlastne podniká, keď podnikanie je sústavne vykonávaná činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.