Investovanie je kľúčový krok k väčšiemu bohatstvu Slovákov. Záujem oň priebežne rastie

|

Na finančných trhoch investuje pätnásť percent Slovákov a ďalšia tretina má o investovanie záujem. Podľa OVB Allfinanz Slovensko je kľúčové dôverovať odborníkom a držať sa dlhodobej stratégie

Priestor na budovanie finančného majetku je obrovský. Slováci majú v podielových fondoch investovaných približne trinásť miliárd eur. A hoci na slabo úročených bankových účtoch držia niekoľkonásobok, podľa prieskumu by sa do investovania chceli pustiť mnohí ďalší. O možnostiach, ktoré sa im ponúkajú, hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer a investičný expert OVB Allfinanz Slovensko Samuel Funtek.

Finančné sprostredkovanie sa dlhodobo spájalo najmä s poisťovaním, ale preferencie klientov sa počas tridsiatich rokov pôsobenia OVB na Slovensku menili. Čo od vás klienti očakávajú dnes?

Jaroslav Vonkomer: OVB v Európe už takmer 55 rokov pomáha ľuďom s jedinečným konceptom allfinanz, ktorý v sebe kombinuje finančnú ochranu zdravia a života a budovanie majetku. Prirodzene, finančné produkty a riešenia sa časom vyvíjajú a tomu sa prispôsobujeme aj my.

Najväčšou zmenou je nástup investovania v oblasti budovania majetku. S prípravou investičných stratégií sme začali pred niekoľkými rokmi a dnes spravujeme aktíva v hodnote stoviek miliónov eur. Čoraz viac klientov za nami prichádza s tým, že svoje úspory chcú zhodnotiť investovaním.

Samozrejme, pri finančnom plánovaní je stále kľúčová poistná ochrana zdravia, života a majetku. To dnes platí viac ako inokedy, keďže škody spôsobené živlami na majetku aj výskyt rizikových ochorení a počet invalidít neustále rastú.

V ktorých oblastiach viete klientom pomôcť s financiami tak, aby z nich mali maximálny úžitok?

J. Vonkomer: Nedávno sme robili prieskum preferencií a vyšli nám zaujímavé výsledky. Štyria z desiatich Slovákov očakávajú od finančného sprostredkovateľa pomoc v oblasti pravidelného investovania.  To je dnes najčastejšia oblasť, v ktorej ľudia plánujú osloviť odborníka na financie. S 28 percentami nasleduje poistenie auta, ďalej  poistenie majetku a s 24 percentami životné poistenie. Až za nimi sú hypotéky, čo je dôsledkom ochladenia trhu za posledné dva roky.

Dobrou správou je, že takmer 20 percent ľudí sa zaujíma o sporenie na dôchodok v druhom a treťom pilieri, čo predstavuje takmer polovičný nárast oproti minulému roku. Vo všetkých týchto oblastiach vieme ľuďom odporučiť ideálne riešenie šité na mieru.

Aký je potenciál investovania na Slovensku?

Samuel Funtek: Stručne povedané, obrovský. Podľa dostupných dát asi len pätnásť percent Slovákov investuje na finančných trhoch. No prieskumy ukazujú, že by sa do investovania chcela pustiť až ďalšia tretina obyvateľov.

Vo fondoch dnes majú Slováci vyše trinásť miliárd eur, ale v bankách na účtoch im leží viac ako 43 miliárd eur. Minulý rok bol pritom pre investorov plusový – fondy klientom zarobili 893 miliónov eur. Faktom však je, že mnoho ľudí má stále obavy z investovania a mnohí investori sa riadia emóciami.

Vinou vývoja v roku 2022, počas ktorého trhy klesali, sa následne predaje fondov výrazne prepadli. Tým ľudia prišli o príležitosť na zaujímavé zhodnotenie. Priestor na rast investícií je teda veľký, ale bude si to od nás vyžadovať vytrvalú prácu s klientmi.

Samuel Funtek, vedúci oddelenia rozvoja obchodu

Očakávate, že akcie aj tento rok zopakujú vysoké minuloročné zisky?

S. Funtek: Môžu aj nemusia. Scenáre vývoja sú rôzne a na vývoj bude vplývať mnoho faktorov. V každom prípade je pre bežného investora dôležitejšie sústrediť sa na základné princípy úspešného investovania, čiže investovať dlhodobo a pravidelne, mať diverzifikované portfólio a disciplinovaný prístup. Je zbytočné snažiť sa predvídať vývoj trhu či reagovať na krátkodobé pohyby. Práve trhové aktuality často odvádzajú pozornosť klientov od systematického investovania a vedú k špekuláciám a finančným stratám.

Ako sa v časoch klesajúcich úrokových sadzieb bude dariť investíciám do dlhopisov?

S. Funtek: S poklesom úrokových sadzieb môže prísť zaujímavé obdobie pre investorov, ktorí držia dlhopisy s vyšším kupónom emitované počas obdobia vyšších úrokových sadzieb. Tí budú profitovať z rastu ceny dlhopisov a vyššieho kupónu v období, keď novoemitované dlhopisy neposkytnú taký atraktívny výnos v porovnaní s tými z predchádzajúceho obdobia.

Treba však vnímať aj iné faktory ako napríklad kreditné riziko. Práve emitenti dlhopisov s nižším ratingom by mohli v prípade recesie, ktorá ešte stále nie je vylúčená, utrpieť. Preto je rozumné poradiť sa s odborníkom o niektorej z foriem kolektívneho investovania.

Aké sú podľa vás hlavné trendy, ktoré ovplyvňujú sektor kapitálového trhu na Slovensku?

S. Funtek: Medzi podielovými fondmi stále dominujú zmiešané a realitné fondy a akciové nasledujú až s odstupom na treťom mieste. Prejavuje sa tu istá konzervatívnosť Slovákov pri investovaní. Bolo by omnoho efektívnejšie, keby sa investície zo zmiešaných fondov presunuli výraznejšie do tých akciových. Zmiešané podielové fondy totiž výrazne obmedzujú potenciál výnosu a sú vhodné skôr z dôvodu kratšieho investičného horizontu. Vhodnou kombináciou produktov, sektorov, prípadne rozdielnych trhových lokalít vieme využiť efektívnu diverzifikáciu na obmedzenie rizika pri zachovaní potenciálu ziskov.

Na Slovensku pôsobí takmer 17-tisíc podriadených finančných agentov. Nie je to veľa na taký malý trh?

J. Vonkomer: Ak sa pozrieme na podpoistenosť v oblasti ochrany zdravia a života, ako aj majetku, k tomu pripočítame úspory, ktoré strácajú hodnotu na bankových účtoch namiesto toho, aby zarábali ako investície, vidíme veľký rozvojový potenciál. Z tohto hľadiska nielenže nie je odborníkov na financie na Slovensku priveľa, ale ani dosť.

Samozrejme, medzi sprostredkovateľmi sú rozdiely. Kto chce robiť svoju prácu najlepšie, ako sa len dá, potrebuje dokonale poznať proces sprostredkovania, mať prehľad o trhu a zároveň pracovať s produktmi s najlepším pomerom ceny a výkonu pre klienta. Pri stovkách produktov na trhu nemusí jeden človek či malá firma zvládať odborný výber produktov.

V OVB však máme produktové oddelenie, ktoré pre nás hodnotí a vyberá najlepšie produkty z trhu. To všetko vytvára výraznú hodnotu pre klienta, ktorá sa prejavuje v kvalite jeho poistnej ochrany, ako aj v rýchlosti budovania majetku.

Aké kroky podniká OVB v oblasti technologických inovácií a digitalizácie?

J. Vonkomer: V OVB sa dlhodobo venujeme vzdelávaniu obchodnej siete. Každému z našich spolupracovníkov sa venujeme desiatky hodín ročne. V rámci rozvoja odborných a praktických znalostí a zručností našich spolupracovníkov zavádzame technológie, ktoré im pomáhajú rýchlejšie nadobudnúť vedomosti a skúsenosti v mnohých oblastiach tak, aby pomáhali klientom nájsť najvhodnejšie riešenie.

Pre svoju sieť sme vyvinuli nový nástroj multiprotokol, ktorý uľahčuje a zrýchľuje zaznamenanie procesu finančného sprostredkovania a práce s klientom. Spája v sebe nové inovatívne prístupy a technológie a zastrešuje prácu s klientom cez všetkých šesť sektorov. Pokračujeme tým v celkovej elektronizácii procesov v rámci „paperless“ (bezpapierovej) stratégie, ktorú aktívne riešime už niekoľko rokov.

V blízkej budúcnosti chceme napríklad spustiť vlastnú klientsku mobilnú aplikáciu, cez ktorú bude mať každý klient prehľad o stave majetku a portfóliu produktov a zároveň bude môcť sledovať stav svojich investícií.

Kde vidíte budúcnosť finančného sprostredkovania?

J. Vonkomer: Ak sa na budúcnosť finančného sprostredkovania pozriem z pohľadu segmentov, jednoznačne ju vidím v kombinácii investovania v oblasti budovania majetku a poistenia života a majetku. Oblasti investovania venujeme veľkú pozornosť aj zdroje a stavili sme na rozvoj tohto segmentu. Je totiž dôležité, aby Slováci do budúcnosti znásobili svoje úspory a zvýšili svoj finančný majetok, ktorý je v porovnaní s európskym priemerom stále nízky.

Kľúčovú rolu v tom zohrá práve investovanie. Dobrou správou je, že takto rozmýšľa veľká časť mladých ľudí. Mení sa však aj zmýšľanie príslušníkov strednej a staršej generácie – téme investovania sú čoraz otvorenejší.

Ak sa na budúcnosť sprostredkovania pozriem viac z nadhľadu, vidím ju v napĺňaní nášho poslania, ktoré sme si v OVB definovali. Chceme našim klientom zlepšovať kvalitu života a byť pre nich najskúsenejším, nezávislým a spoľahlivým sprievodcom.

Uvedomujeme si, že reálny zážitok klienta, ktorý mu finančný sprostredkovateľ v rámci prípravy riešenia a servisu sprostredkuje, bude v budúcnosti rozhodujúci. To bude určujúci faktor úspechu finančnosprostredkovateľskej firmy. Pre nás v OVB je táto téma veľmi dôležitá, je súčasťou našej stratégie a už v tomto roku štartujeme viaceré projekty, ktoré nás posunú míľovými krokmi vpred.

Rozhovor vyšiel v tlačenom vydaní mesačníka Trend Prime.
Fotky: Michal Smrčok, Matej Kalina