Kvalitný biznis plán = úspech

|

Jednou z mnohých činností, ktorým v začiatkoch podnikania treba venovať náležitú pozornosť, je zostavenie vlastného biznis plánu, rovnako ako určovanie svojich cieľov a stratégie. Užitočné tipy, ako na to, nám poskytla certifikovaná projektová manažérka Lenka Chovancová Ťupeková.

Prečo je dôležité vytyčovať si v podnikaní stratégiu? Máte nejaké návody, ako na to, príp. čo treba brať do úvahy?

Predstavte si to ako hru. Ak ju chcete dohrať, potrebujete použiť všetok svoj um, taktiku a znalosti, ktoré máte. Skĺbite ich dokopy a výsledkom bude postup do druhého levelu. Bez vopred premyslených krokov vás na ceste môže čokoľvek prekvapiť. Musíte byť pripravení a počítať s každým rizikom, ktoré číha za rohom. Mali by ste poznať a vedieť vo svoj prospech využiť svoje silné, ale aj slabé stránky. Úspech tkvie v efektívnosti, ruka v ruke s dokonalým plánom pomôže vašej myšlienke byť úspešnou. Stratégiu musíte vytvoriť vy sami. Odborníci vám budú oporou a prevedú vás tou cestou, ale vy ste kľúč k úspechu. Univerzálny návod, ako na to, neexistuje, ale existuje množina plánov a opatrení, ktoré vám stratégiu pomôžu spresniť a vylepšiť.

Ako si správne nastavovať ciele v biznise?

Buďte jasní a konkrétni, buďte SMART. Stanovte si svoje ciele. Nestavajte si však vzdušné zámky, ale čo najpresnejšie pomenujte všetko, čo chcete dosiahnuť. Poznačte si, dokedy to dosiahnete a čo vás to bude stáť. Nie sú to len peniaze, ktoré na dosiahnutie cieľa potrebujete. Je to aj čas a s ním spojené časové obmedzenia. O svojich cieľoch sa rozprávajte s odborníkmi. Nie preto, aby ste im posunuli svoj nápad, ale preto, aby vám z vlastnej skúsenosti vedeli dať spätnú väzbu, či sú vaše ciele reálne a dosiahnuteľné. Poobzerajte sa okolo seba, či niečo podobné už niekto iný nevymyslel. Lebo ak áno, skúste svoje plány upraviť tak, aby boli unikátne a aby aj v budúcnosti predstavovali potenciál dosiahnutia zisku.

Ako by mal vyzerať dobre zostavený biznis plán, z čoho všetkého pozostáva?

Ak vás bude ktokoľvek presviedčať, že biznis plán je iba tabuľka, v ktorej spočítate svoje príjmy a výdavky, prosím, neverte mu. Je to komplexný materiál, ktorý je vytvorený s konkrétnym cieľom. V inom rozsahu ho spracujete pre obchodného partnera, ktorý je s vami v podnikaní už niekoľko rokov a dôveruje vám, a v inom rozsahu ho predložíte banke pri príležitosti hľadania nových finančných zdrojov. Inú reč budete používať pred zamestnancom banky, ktorý sa musí držať striktných pravidiel vyhodnocovania biznis plánov, a iná prezentácia bude „in“ pred investorom patriacim medzi business angels. Je mnoho odborných názorov na zostavenie biznis plánu, ktoré sa v niektorých bodoch stretávajú, v iných sú mimobežkou. Dôležitý je dôvod, pre ktorý chcete biznis plán použiť. Vžite sa do kože hodnotiteľa a predstavte si, čo všetko by chcel vidieť, na čo všetko by sa asi pýtal, čo by ho zaujímalo. Dobre zostavený biznis plán je taký, ktorý zaujme, presvedčí a v prvom rade pomôže dosiahnuť vami stanovený cieľ.

Aké sú najčastejšie chyby, s ktorými sa v rámci plánovania podnikateľov stretávate?

Slabá prezentačná schopnosť, nekonkrétnosť a vzdušné zámky. Začínajúci podnikatelia sú prudko orientovaní na seba a do seba. Chýba im rozhľad a pohľad na vlastné podnikanie očami niekoho iného, kto by ich usmernil. Nechcú alebo nevidia konkurenciu. Nepočítajú s rizikom a ich predstava o dosahovaní zisku je výrazne idealizovaná. Bohužiaľ, už po prvých mesiacoch po vhodení do skutočného podnikateľského sveta sa im oči začnú otvárať a zistia, že účty a výplaty musia platiť. Ich pôvodný argument, že to musí fungovať, sa im zrúti ako domček z kariet.

Aké rady by ste dali začínajúcim podnikateľom, ktorí sa snažia správne si nastaviť svoje ciele a stratégiu?

Rozprávajte sa s odborníkmi. Skúste o svojom zámere presvedčiť niekoho natoľko, aby bol ochotný do vášho podnikania vstúpiť a finančne vás podporiť. Buďte otvorení. Overte každú konkurenciu vo vašom užšom aj širšom okolí. Čo robí, ako sa jej darí. Hľadajte poučenie z chýb iných. Prezentujte svoje názory, zúčastňujte sa na odborných konferenciách v uvedenej téme a najmä buďte trpezliví. Buďte sebakritickí. Ak na svojej ceste zistíte, že pôvodný nápad nebol až taký úžasný, prehodnoťte ho, stanovte si nové ciele. Začnite od začiatku.